Evrensel Tasarım ve Toplum Farkındalığı

Evrensel Tasarım ve Toplum Farkındalığı

Niğde Türk Ocağı Şubesi'nin bu haftaki Ocakbaşı Sohbetinde Dr. Öğr. Üyesi Seval Yılmaz,  ‘Evrensel Tasarım ve Toplum Farkındalığı’  konulu sunumunu gerçekleştirdi.
Erişilebilirlik/Ulaşılabilirlik toplumdaki her birey için en temel insan hakkıdır diyen Yılmaz;
* Geleneksel olarak tasarımcılar “ortalama insan” kavramıyla tasarım yapma eğilimindedirler. Aynı şekilde var olan tasarım prensipleri de genelde ortalama kapasitelerdeki kadın veya erkek kullanıcılar esas alınarak oluşturulmuştur.
* İnsana sunulan hizmet konusunda ayrımcılık yapmak ve imkanlardan eşit ölçüde yararlanılmasını önlemek çağımızın anlayışı ile bağdaşmamaktadır. Ayrımcılığa ve eşitsizliğe engel olma evrensel ortamlarda ele alınmaktadır.
Evrensel tasarım uyarlanan veya özelleşen tasarım ihtiyacı olmaksızın mümkün olabildiği kadar bütün insanlar tarafından kullanılabilen ürünler ve çevrelerin tasarımıdır. Evrensel tasarımda bütün insanlar tarafından kullanılabilen çevreler yaratmak amaçlanmaktadır.
Kişi yaşamı boyunca erişim eksikliğinden dolayı engellerle karşılaşmaktadır. Toplumsal yapıdaki bu tür farklılaşmalar; yapılı çevre tasarımında ele alınan standart insan tipolojisinden, farklı gereksinimlere ihtiyaç duyan bireyleri de içine alacak daha kapsayıcı evrensel bir tasarımı zorunlu kılmaktadır dedi.
Buradan çıkarak ‘Evrensel Tasarım İlkelerini’ aktaran Yılmaz, bu başlık altında Evrensel tasarımda bütün insanlar tarafından kullanılabilen çevreler yaratmak amaçlanmaktadır dedi.
 -Eşit Kullanım Prensibi
 -Kullanımda Esneklik Prensibi
 -Basit ve Sezgisel Kullanım Prensibi
 -Algılanabilir Bilgilendirme Prensibi
 -Tasarımda Hata Payı Prensibi
  -Düşük Fiziksel Güç Harcanması Prensibi
  -Yaklaşım ve Kullanım İçin Boyut ve Mekan Sağlanması Prensipleri ile engelli bireyin gündelik yaşantısında toplumdaki diğer her birey gibi evinden taşıtla ya da yürüyerek yardım almadan veya kısmi yardımla her türlü mekana ve hizmete erişebilir olması gerekmektedir diyen Yılmaz; eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı kapsamında engelli bireye engelli değilmiş gibi davranılması yerine, kişinin engelliliği dolayısıyla karşılaştığı sorunları kişisel değil, toplumsal olarak algılamak ve mevcut kural, kurum ve yapıların engellilerin farklılıkları ile uyumlu hale getirilmesini sağlamak gerekmektedir diyerek sunumunu sonlandırdı.

Dr. Öğr. Üyesi Seval Yılmaz’a ve katılım gösteren kıymetli konuklarımıza
teşekkür ederiz.