Eser: Türkçede Organ İsimleriyle Kurulmuş Deyimler Kitabı

Çıkış noktası, yıllar önce Prof. Dr. Hatice Şahin tarafından sunulan bir bildiri olan; “Türkçede Organ İsimleriyle Kurulmuş Deyimler”, organ isimlerinin dillerde ayrı bir anlatım özelliği taşıyan deyimler içinde değerlendirilmesi, ilgili yapıların mümkün olduğunca tespit edilebilmesi ve zaman içinde gösterdikleri leksik, morfolojik ve semantik değişikliklerin gösterilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bursa Şubesi tarafından Eylül-2021 ayında basımı yapılan bu eserde Türk dilinin tarihi devirlerine ait, ulaşılabilen kaynaklardan organ adları ve bunlarla kurulan deyimler tespit edilmeye, bir araya getirilmeye çalışılmıştır. Bu tarama sırasında dönem ve metin sözlükleri ile doğrudan metinlerden yararlanılmış, tespit edilen deyimler mümkün olduğu kadar örnekleriyle birlikte verilmiştir. Eski Türkçe, Karahanlı ve Harezmi Türkçesi metinlerinden taranan deyimler, örnekleriyle birlikte verilmiştir. Türk dilinin tarihi seyri içinde tespit edilen deyimler, Türkiye Türkçesindeki organ isimlerine göre tasnif edilmiş, her dönemin başına söz konusu dönemde kullanılan ve metinlerden takip edilebilen organ isimlerinin bir listesi ayrıca verilmiştir. Geçmişten bugüne değişmeden gelen deyimler, anlamda değişiklik gösteren deyimler, kelime düzeyinde değişiklik gösteren deyimler ve bugün kullanılmayan deyimler ayrıca listelenmiştir. Böyle bir çalışmanın Bursa Şubesi tarafından kitaplaştırılmasıyla Türk dilinin söz varlığı çalışmalarına katkı sağlanması amaçlanmıştır.