Millî Mefkûre Mektebi: Siyasi Söylemler

Millî Mefkûre Mektebi: Siyasi Söylemler

Millî Mefkûre Mektebi Bahar Dönemine kahvaltıyla başladı. Konuşmacı olarak İstanbul Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Durgun’un katıldığı; devletçi gelenek, kutsal devlet, toplum temelli siyaset muhtevalı “Siyasi Söylemler” dersi yapıldı.