Bir Danışmanın Hatıraları

"Sayın Başkanım,
Yıllarca danışman olarak bulunduğum Sülükya hakkında benden geniş ve teferruatlı bir rapor istemektesiniz...
Şimdiye kadar gönderdiğim raporlardan ayrı olarak, Sülükya 'da danışman olarak bulunduğum süre içerisinde tutmuş olduğum hatıra defterinden bazı önemli bölümleri raporuma aktarmamın isabetli olacağı düşüncesindeyim. Adı geçen bölümler ilişiktedir. Saygılarımla...

22 Ağustos 19..
Bu gün Sülükya'da danışman olarak göreve başladım. Sülükya yöneticileri beni büyük bir sevgiyle karşıladılar...
Sülükya çok uzun yıllar süren sömürgecilik hayatından sonra istiklâlini yeni kazanmış bir ülke. İnsanları çok sevimli...
1 "Ülkenizde danışman olarak bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum..." şeklinde başlayan konuşmam sık sık alkışlarla kesildi...
"... İçinize sızmış olan kötü niyetli kişiler sizleri bölüp parçalamak isteyeceklerdir. Bunlara karşı dikkatli olmalısınız..." diye tamamladığım konuşmamdan sonra, pek çok Sülükyalı yöneticinin gözpınarlarından süzülen yaşları görmemek için kör olmak gerekirdi...

5 Eylül 19..
Bu gün Sülükyalı yöneticilerle yaptığım toplantıda, önemli bir konuda faydalı tavsiyelerde bulundum...
Şüphesiz, Sülükya için en önemli konu eğitim konusu idi. Onlara bu konuda çift tedrisatı tavsiye ettim...
Yeni okullar açmaları yerine, mevcutları ile yetinmelerinin faydalı olacağını söyledim. Böylece, eğitim için ayrılacak para daha önemli konular için kullanılabilecekti. Bütün c.ğium kurumlarında çift tedrisat yapmalarının meseleye büyük ölçüde çözüm getireceğini söyledim...

9 Ekim 19..
Bu gün Sülükya yöneticileri işsizlik oranının büyük boyutlara ulaştığından yakındılar. Yardımım olup olamayacağını sordular...
Onlara çift vardiya sistemini tavsiye ettim. Böylelikle, yeni fabrika ve işyerleri için gereken para, daha önemli konulara ayrılabilecekti...
Çift vardiya sistemi ile işsizlik problemi büyük bir ölçüde hallolacaktı. Tavsiyelerim akıllarına yattı...

19 Ekim 19..
Bu gün Siilükyalılar çift vardiya sisteminde bazı aksaklıkların olduğunu ifade ettiler...
Bu uygulama sendikacılık müessesesini allak bullak
ediyormuş...
Kendilerine çifte sendikacılık örgütleri kurmalarını tavsiye eltim. Sabah ve öğle vardiyaları için başka başka sendikaların kurulmasının, sendikacılığı daha da geliştireceğini söyledim...
Tavsiyelerim akıllarına yattı. Teşekkür etmek için ne yapacaklarını şaşırdılar...

6 Mayıs 19..
Sülükya 'ya geleli çok uzun yıllar olmuş. Zaman ne çabuk geçiyor?...
Çift tedrisat, çift vardiya, çifte sendikacılıktan sonra; kamu ve özel sektörlerde çifte memurluk uygulamasına geçildi. Allık ülkede işsizlik diye bir problemden söz edilemez...
Öğrenciler, işçiler, memurlar sabahçı ve öğlenci diye sınıflandırıldılar...

7 Haziran 19..
Bu gün Sülükyalı yöneticiler vergi gelirlerinin azlığından yakındılar...
Onlara çift vergi sisteminden söz ettim. İki misli vergi alırlarsa, vergi gelirleri iki katına çıkacaktı. Böylelikle, kayıt dışı ekonominin vergilendirilmesi için harcanacak para daha önemli alanlarda harcanabilirdi. Tavsiyemi uygulayacaklarına söz verdiler...

5 Eylül 19..
Sülükyalılar son günlerde, en çok, trafik sıkışıklığından şikâyet ediyorlardı. Bu probleme de çözüm getirdim...
Onlara çifte trafik uygulamalarını tavsiye ettim. Trafik sıkışıklığını önlemek için yeni yollar, köprüler, üst geçitler yapmak için gereken parayı daha önemli konulara ayırmalarının daha isabetli olacağını söyledim... • Bundan böyle, araçlar plakalarının numaralarına göre trafiğe çıkacaklar. Sabahları tek rakamlı, öğleden sonra çift rakamlı plakalara sahip olan araçlar trafiğe çıkabilecekler...

30 Ocak 19..
Bu Siilükyalılar gerçekten çok cana yakın insanlar. Bu güne kadar bulunduğum bütün tavsiyelerimi yerine getirdiler...
Artık, ülkede herkesin sorumluluğu yarım günle sınırlandırılmış durumda. Sinemaların, tiyatroların, bakkalların, ayakkabı boyacılarının, hatta, yankesicilerin bile, sabahçısı ayrı, öğlencisi ayrı...

19 Şubat 19..
Sülükyalı yöneticiler bir tek hükümetin ülkeyi yönetmekte yetersiz olduğundan şikayet ediyorlardı. Bir danışman olarak, bu konuya da çözüm getirdim...
Onlara çifte yönetim kurmalarını tavsiye ettim. Böylelikle, demokrasileri daha hızlı gelişebilecekti...
Anık. ülkeyi sabahları başka bir hükümet, öğlenleri başka bir hükümet yönetecek...
Sabahlan sabahçı hükümetin, öğleden sonraları öğlencilerin danışmanlığını yapıyorum...

7 Haziran 19..
Sülükya çok uzun bir süredir iki sınır komşusuyla savaş halinde...
Sabahları güney komşusu Hınzıristan ile, öğleden sonraları kuzey komşusu Takunya ile savaşıyor...
Hınzıristan ile olan savaşı sabah sekiz buçukta başlayıp, öğlen mesaisiyle bitiyor. Takunya ile olan savaşı da öğleden akşama kadar sürüyor...
Sülükya 'da cumartesi ve pazar günleriyle, bayram tatillerinde savaşılmıyor...

17 Eylül 19..
Sülükya 'da sabahçılarla öğlenciler arasındaki rekabet öylesine arttı ki, sabahçılar, öğlencilerin savaş halinde olduğu Hınzıristan 'ı desteklerken, öğlenciler de Takunya 'yı desteklemeye başladılar. Üstelik, birbirlerini ihanetle suçluyorlar...

22 Aralık 19..
Bu gün aralarında bir iç savaş çıkmaması için, ayrı birer devlet kurmaları konusunda tavsiyelerde bulundum. Bu önerilerim akıllarına yattı. Yoksa, bir kardeş kavgasının başlaması kaçınılmaz olacaktı...

1 Nisan 19..
Sülükya şimdi iki ayrı devlet oldu. Her ikisine de danışmanlık yapıyorum...

15 Nisan 19..
Bu gün her iki Sülükya yöneticileriyle yaptığım ayn ayrı görüşmelerde, yeni kurulmuş devletler olduklarını, içlerine sızacak kötü niyetli kişilerin kendilerini bölüp, parçalamak isteyebileceklerini söyledim...
Her iki tarafa da, en önemli konuların başında eğitim konusunun geldiğini, çift tedrisat yapmalarının faydalı sonuçlar vereceğini söyledim..."