TÜRK OCAKLARI

GENEL MERKEZİ

Rauf Denktaş’ın Vefatına Dair

On üç Ocak iki bin oniki ,yirmi ikidir.
Tarih ve saat Rauf Denktaş’a  emri vakidir.

Ölümü İdrak eden kültür birikimlidir O,
Seksen sekiz yıllık bir idealist neferdir O.

Annan planına  yol vermeyen  bir fikir devi,
Çünkü Allah verdi ona o mukaddes görevi.

Türk’ün milli hasletlerinden bir kahramandı O,
Kıbrıs Türk’üne  klavuz ,ulu kumandandı O.

“ Kıbrıs Türk’ü özgür ve bağımsız bir topluluktur.”
O’nun dilinden hiç  düşürmediği  bir üsluptur.

Kıbrıs’tan değil , Türkiye’den Kıbrıs’a  bakandır O!
Enosis arzularını masalarda yakandır O.

İmkan olsa , milli yasçılara seslensen biraz.
Hüzünle Tabuttan omuzlara yüklensen biraz.!

Kıbrıs Türklüğünün yılmaz savunucusudur O.
Türk’ün Kıbrıs’ta ki özel koruyucusudur O.

Evimden  biri ölmüş gibi akmaktadır yaşım.
Allah’ın rahmeti üzerine olsun Denktaş’ım.