TÜRK OCAKLARI

GENEL MERKEZİ

Şehitlerimize

“Bu şiir, hain bölücüler tarafından kurulan kalleş pusularda, şehit edilen Mehmetçiklerimizin, korucularımızın, bebelerimizin, analarımızın, dedelerimizin, gelinlerimizin, çocuklarımızın, kızlarımızın, gençlerimizin aziz ruhlarına hatıra ve hatırlatmak üzere kaleme alınmıştır.” Hilmi Özden

Bir gece pusuyu bize kurdular
Yiğit Mehmetçiği bir bir vurdular
Ağladı analar yürek yardılar
Gafiller gözleri açmaz yumarlar

Bedenler zerreden zerreye geçti
Ruhumuz şehitlik şerbeti içti
Namerdin silahı serimiz biçti
Gafiller gözleri açmaz yumarlar

Geceler soğuktur yıldızlar batmaz
Rahatı acıya bal diye katmaz
Memo, Memiş, Mehmed biz için yatmaz
Gafiller gözleri açmaz yumarlar

Dostunu şaşıran, düşmanı tutan
Vatan toprağını bir pula satan
Millet atîsini tamu*ya atan
Gafiller gözleri açmaz yumarlar 

Binlerce şehidi unuttuk sanma
Şehitle katili birlikte anma
Hainler sözüne milletim kanma
Gafiller gözleri açmaz yumarlar

Derler ki; analar ağlamasınlar
Kara yaşmakları bağlamasınlar
Bağrını ateşle dağlamasınlar
Gafiller gözleri açmaz yumarlar

Muhammed Mustafa Rahmet Elçisi
Cennetin gölgesi zahmet ölçüsü
İki Cihan hayran Ahmet ölçüsü
Gafiller gözleri açmaz yumarlar

Bedirde, Uhud’da, Hendek’te erler
Cihat eylediler yıkıldı şerler
Peygamber buyurdu; baş doldu yerler
Gafiller gözleri açmaz yumarlar

İki Cihan Güneşi cihat eyledi
Elde kılınç daim TEKBİR söyledi
İslâm’ın nurunu miras eyledi
Gafiller gözleri açmaz yumarlar

Zalimin leşleri Hüseyn’e karşı
Kerbelâ figanı inletti arşı
Melekler söyledi İlahî marşı
Gafiller gözleri açmaz yumarlar


Hind** Bedir’de ağlar, Hendek’te dağlar
Fatıma, Hatice, Fırat’da ağlar
Yıkıldı Cennet’de İrem’de bağlar
Gafiller gözleri açmaz yumarlar

Şehitlik şerbeti sundu melekler
Adımız Ukba’da andı melekler
Gönülde Hakk ismi yandı felekler
Gafiller gözleri açmaz yumarlar

Şehitler anayı Cennet’de bekler
Bedir’de, Uhud’da, Hendek’te bekler
Muhammed Mustafa indinde bekler
Gafiller gözleri açmaz yumarlar

Al bayrak bizlere şahadet eyler
Muhammed Mustafa şefaat eyler
Analar duası hidayet eyler
Gafiller gözleri açmaz yumarlar

Yiğitler yiğitler özdür yiğitler
Sizlere uçmaklar azdır yiğitler
Kürşad’lar çeriler közdür yiğitler
Gafiller gözleri açmaz yumarlar

Al kefen içinde uçar şehitler
Ak kefen içinde yürür meyitler***
Al bayrak**** cennette görür yiğitler 
Gafiller gözleri açmaz yumarlar

“Arz halifeleri boyun eğmedi
Batıla asla Hak’dır demedi”*****
Bir lokma bir damla haram yemedi
Gafiller gözleri açmaz yumarlar

Tabutum Al bayrak kan rengi oldu
özdenim damarda kan rengi soldu
Anamın ak sütü kan rengi doldu
Gafiller gözleri açmaz yumarlar

* Tamu: Cehennem

**Hind binti Utbe’nin, babası Utbe bin Rebia’yı Hz. Hamza Bedir savaşında öldürmüştü. Hind, Uhud Savaşında kölesi Vahşi’ye üç kişiden birini öldürmesi ile hürlüğünü vereceğini söyledi. Bu üç mübarek insan: Hz. Muhammed, Hz. Hamza, Hz. Ali (Onlara selam olsun) Vahşi Hz. Hamza’yı şehit etti. Hind, Hz. Hamza’nın ciğerlerini çiğneyip, kulaklarını ve burnunu kesti. Hz. Ali ile savaşan, Hz. Hasan’ı zehirleterek öldürten, Ehl-i Beytin elinden halifeliği zorla gasb eden Muaviye’nin annesi: Hind binti Utbe’dir.

*** meyit: ölü

****Türk Bayrağı; kırmızı rengi, hilâl ve yıldız remizleri ile Kelime-i Şahadet’i temsil eder: geniş bilgi için bakınız: “ Sait Başer, İstiklal Marşımız ile Bayrağımız arasındaki Ortak Mana Dünyası, (Türk Münevverinin Müşterek Fikir ve İman Zemini) Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul, 1988.) (http://www.eskisehirturkocagi.org/kose-yazisi/bayrak-taki-vatan/ )

*****“Zulmün karşısında durmayan hakkıyla birlikte izzetini de kaybeder” Hz. Ali. (Kaynak: Ahmet TURGUT, Aşkın Şehidi, Callisto kitap, 1. Baskı, İstanbul, 2011, s. 425, 462.)