TÜRK OCAKLARI

GENEL MERKEZİ

Nevzat Kösoğlu’nun Vefatına Tarihtir

Türk fikir hayatının önemli kalemiydi
Dilerim mahşere kadar bâki kalır yâdı
Rumî’den söyledi Yakut tarihini:
“Hudâ, firdevsinde meskûn eylesin Nevzâd’ı”

Yakut(=Prof. Dr. İsmail YAKIT)