TÜRK OCAKLARI

GENEL MERKEZİ

Tarihler

Abdürrahim Karakoç’un Vefatına Tarihtir:
07 Haziran 2012

Mukaddes dava peşinde koşan cümle şâiran
Görmez elbet âlem-i bekâda nâr-ı cahîmi

Onlardır hep milleti yücelten hatta onlarla
Dile gelir hep memleketin ahvâl-i vahîmi

İşte bak göçtü Maraşlı bir halk ve Hak şairi
Duyan yoktur terk etmiş olsun râh-ı müstakîmi

“Ircı’î” davetini alınca durmayıp gitmiş
Demek ki can atmış o görmeyi Rabb-i Rahîm’i

Söyledi Yakut duayla fevtine tarihini:
“Er-Rahîm, dâhil-i cennet kılsın Abdürrahîm’i”
2012
الرحيم، داخل جنت قيلسين عبدالرحيمى

Sabri Ülker’in Vefatına Tarihtir:
12 Haziran 2012

Ülker Bisküvi ve Çikolatalarının patronu
Göçmüş vâh! Hakk hayırseverleri müstakim kılsın
Geldi bir zat Yakut’a söyledi fevtine tarih:
“El-Bâri’ Sabri’yi Darunnaim’de mukim kılsın”
1432+1=1433 H.                                 2012
البارئ، صبرى يى دارالنعيم ده مقيم  قيلسين

Rıza Akdemir’in Vefatına Tarihtir:
09 Nisan 2012

Şair, yazar hem de vali bir dostumuz göçtü vâh!
Ömründe ayrılmadı hiç vatan millet yolundan
Mücevher bir tarih oldu Yakut’un şu duası:
“Er-Ra’uf-El-Bâkî, razı ola Rıza kulundan”
2012
الرؤف،الباقى، راضى اوله رضا قوليندن

Yakut(=Prof. Dr. İsmail YAKIT)