TÜRK OCAKLARI

GENEL MERKEZİ

Turan Yazgan'ın Vefatına Tarihtir

Prof. Dr. Turan Yazgan’ın Vefatına Tarihtir(1):
22 Kasım 2012

Türk dünyasına hizmet için adamıştı kendini
Göçtü bugün, bekâ yurdunda rahmet olsun Yezdan’dan
Yazdı Yakut teessürle rıhletinin tarihini:
“Türk dünyasının Dede Korkut’u geçti bu dünyadan”
1434 H. 2012
تورك دنياسى نك دده قورقودى كچدى بو دنيادن

Prof. Dr. Turan Yazgan’ın Vefatına Tarihtir(2):
Amansız bir hastalıktan kurtulamayıp
Yürüdü Hakk’a, alıp ilahi fermanı
Geldi yediler söylediler tarihini:
“Tanrı, cennette mukim eyleye Turan’ı”
2005+7= 2012
تكرى، جنتده مقيم ايليه تورانى

Yakut (=Prof. Dr. İsmail YAKIT)