Necmeddin SEFERCİOĞLU - Aralık 2009 Cilt: 29 | Sayı : 268


kamil turan(20.06.1935 – 15.12.2007)


Türk milliyetçileri onu, önce dış politika yazarı olarak tanıdılar. Dış politika olaylarını milliyetçi bir görüş açısı ile irdeleyen bu yazıları büyük ilgi ve takdir görüyordu. Fakat o, bir süre sonra akademik hayatı seçti. Gazi Üniversitesinde parlak bir öğretim süre-cine imza attı. Onlarca öğretim elemanı ve binlerce öğrenci yetiştirdi. Bu uzun süreçte de Türk milliyetçisi tavrını hiç değiştirmedi.

***

Kâmil Turan 20 Haziran 1935 günü Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde doğdu. Şehmus Turan’ın oğludur.
Siverek’in tanınmış ailelerinden birinin çocuğu olan Kâmil Öz-den Saint George Avusturya Kolejini (1951-56) bitirdikten sonra Paris’teki Sorbonne Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi (1957-60). Daha sonra Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi’nde yüksek lisans öğrenimi gördü. Doktorasını yine Fransa’da, ünlü bilim adamı M. Duverger gözetiminde 1972’de tamamladı. 1974 yılında doçentliğe, 1979’da profesörlüğe yükseldi. Almanca, İngilizce, Fransızca biliyordu.
1972 yılında şimdi Gazi Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi olan Ankara İTİA’ya asistan oldu. 1982-2000 yıllarında Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü başkanlığını yaptı. 1974 yılında, Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisinde Başkan Yardımcısı oldu. 1982-86 arasında Gazi Ü. Rektör Yardımcısı, 2000-2002’de Gazi Ü. Hukuk Fakültesi Dekanı olarak hizmet etti. Ayrıca 1993’te, Gazi Ü. Karadeniz Ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve Balkanlar Araştırma ve Uygulama Merkezinin başkanlığını üstlendi.
Akademik görevlerinden önce; 1960-67’de değişik gazetelerde dış politika yazarlığı, 1967-69’da Türk-İş’e bağlı Şeker-İş Sendikasında Eğitim ve Araştırma Müdürlüğü yaptı. Ayrıca 1967’de Çalışma Bakanlığının, İşçi ve İşveren Sendikalarının düzenledikleri bilimsel ve eğitici çalışmalarına ve Devlet işçi ve işveren kuruluşlarının uluslararası toplantılarına katıldı. 1984 yılında Yüksek Hakem Kurulu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Arabulucuları Seçme Kurulunda, YÖK’ü temsilen üyelik görevlerini üstlendi.
2002 yılında emekli oldu. Daha sonra siyasete atılarak Doğru Yol Partisinde Genel Sekreter olarak görev aldı. Prostat kanserine bağlı olarak, 15 Aralık 2007 günü uçmağa vardı. Kabri Ankara Karşıyaka Mezarlığında, D/11-508 numaradadır.

***

Rahmetli Kâmil Turan’ı 1960’lı yıllarda tanımıştım. O sırada Yeni İstanbul gazetesinde ‘dış politika’ yazıları yayımlanıyordu. Gazetenin Ankara Temsilciliğinde sıkça karşılaşırdık. Sonra o yazıları bıraktı. Kendisini akademik çalışmalara verdi. O yüzden, ben Gazi Üniversitesinde görev alıncaya kadar pek az görüşebildik. Orada da üniversite birimlerinin dağınık olması yüzünden fazla karşılaşamıyor idik. Onu son olarak Rektör adaylığı sırasında seçim salonunun kapısında görmüştüm. Orada oy vermek için gelen her öğretim üyesine, üzerinde kendi adı yazılı bir tükenmez kalem armağan ediyordu. Onu şimdi Kâmil Beyin anısı olarak saklıyorum.
Kâmil Turan sessiz, çelebi bir insandı. Kendisini dostlarına, öğretim üyesi arkadaşlarına ve öğrencilerine çok sevdirdiği inancındayım. Bir Türk milliyetçisi olarak da Türkçülüğe çok yararlı hizmetleri oldu.
Kendisinin 17 yayımlanmış kitabı, 40 dolayında bilimsel yayını ve yüzlerce gazete yazısı bulunuyor.
Tanrı’nın rahmeti üzerine olsun!


PAYLAŞ