suut kemal yetkin1903’te Şanlıurfa’da doğdu. İlk tahsilini İstanbul Numune-i Tatbikat Mektebinde, orta öğrenimini Galatasaray Lisesinde yapmıştı. 1925 - 1930 yılları arasında Fransa Sorbon Üniversitesinde Felsefe eğitimi gördü. 1930 – 1933 yılları arasında çeşitli liselerde ve öğretmen okullarında öğretmenlik yaptı. 1933’te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Estetik Sanat Tarihi Doçentliğine getirildi. 1934’te Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde çalıştı. 1936 yılından itibaren Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Okulunda Fransızca öğretmenliği, Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Estetik ve Sanat Tarihi profesörlüğü yaptı.
1939’da Milli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel müdürlüğü görevinde bulundu. 1943’te Urfa Milletvekili seçildi. Meclisteki görevi sona erince 1950’de tekrar üniversiteye dönerek İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi profesörlüğü yaptı.1959-1963 yılları arasında Ankara Üniversitesi Rektörlüğü yaptı.
Suut Kemal Yetkin, 1921 yılında "Suud Saffet" adıyla Yarın dergisinde yayınladığı şiiriyle edebiyat dünyasına girdi. İlk düz yazısı servet-i Fünun dergisinde 1923’te çıktı. Aynı yıl Şi’r-i Leyâl adlı kitabı yayınlandı. Büyük başarı gösterdiği deneme türündeki yazılarını Servet-i Fünun, Görüş, Varlık, İnsan, Kültür Haftası, Türk Dili, Sanat ve Edebiyat, Hisar ve benzer kültür, sanat, edebiyat dergilerinde yayınladı. Sanat felsefesi, resim alanlarındaki inceleme ve araştırmalarıyla da tanınan yazar, edebiyatla ilişkisini eleştiri ve denemeleriyle sürdürdü.
Suut Kemal Yetkin, 18 Nisan 1980’de Ankara’da vefat etti.

Eserlerinden bazıları:
Estetik (1931),
Metafizik (1932),
Büyük Muzdaripler (1932),
Filozofi ve Sanat (1935),
Ahmet Haşim ve sembolizm (1938),
Edebi meslekler (1941),
Estetik dersler (Estetik Tarihi) (1942),
Sanat meslekleri (1945),
Edebiyat Üzerine (1952),
Leonardo da Vinci’nin Sanatı (1955),
Edebiyatta Akımlar (1967),
İslam Ülkelerinde Sanat (1974),
Barok Sanatı (1976),
Estetik ve Ana Sorunlar (1979)


PAYLAŞ