TÜRK OCAKLARI

GENEL MERKEZİ

Özledim—Sağındım

Gelip ayrılık diyarına cananımı özledim
Günümü aydınlatan ışık munis canımı özledim.
             Kavuşma yeri olan gülistan ,ben orada bülbül
              Gözümün gülü hazan oldu gülistanımı özledim.
Gönlümde görüp yüz asar, iftira etme ey müfteri
Acıyıp bağışla ki sultanımı özledim.
              Çimenlikte cilve yaptı,gül boylu bitkiler boyun eğdi,
              Boyu servi,yüzü,gül,çizgileri reyhanımı özledim.
Aşk havasının sarhoşuyum,sabrım yok,
Perişan zerre kadar, hurşit-i tabanımı özledim.
              Gözümden kanlı yaşlar akarken,ağlayıp inleyerek,
              Ki gamlı konuşan,dilsiz gülenimi özledim.
Arap ve Acem’de meşhur idio şahlar şahı,
İskender saltanatlı şah-ı Turanımı özledim.
              Gözüm yaşı kızıl kandır,saba yetiştir selamımı,
              Gül-i Sadberk yanında temiz damanımı özledim.
Döker Nadire gam yolunda göz yaşın Züleyha gibi,
Kim ol Yusuf gibi sultan Umarhan’ımı özledim.

2-mart- 2011- Gemlik

MAHLARAYIM NADİRE BEGÜM
Çeviren:SEFER AŞIR ERASLAN