TÜRK OCAKLARI

GENEL MERKEZİ

Geldiğim Yer Bellidir

Sevdalarımı güneşin,
Yığdığı yerden gelirim.
Taşın içine ateşin
Sığdığı yerden gelirim.

Ufuk bildim hudutları,
Diri tuttum umutları,
Mor dağların bulutları
Sağdığı yerden gelirim.

Dönüp de bir bak özüne,
Kir düşmezdi ak yüzüne,
Yaylaların gökyüzüne
Değdiği yerden gelirim.

Kurt balalı beşiklerin,
Milletine aşıkların,
Gökten kutlu ışıkların
Yağdığı yerden gelirim.

Bağlanmadım bağ üstüne,
Dağlar aştım dağ üstüne,
Tuğumun otağ üstüne
Doğduğu yerden gelirim.

Şol gölgeli koca kayın,
Göğsüyle oynardı ayın.
Göklere astığım yayın
Ağdığı yerden gelirim.

Kopunca kızılca savaş,
Taş üstünde kalmazdı taş.
Hanlarıma başlının baş
Eğdiği yerden gelirim...