TÜRK OCAKLARI

GENEL MERKEZİ

Genel Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Öz’ün 3 Mayıs Türkçüler Günü Mesajı

Aziz Türk Ocaklılar,

68. Yıldönümünü andığımız 3 Mayıs 1944 tutuklamaları, Türk milliyetçiliği tarihinin ibret-amiz dönüm noktalarından biridir. Hatırlanacağı üzere, 1940’larda milliyetçiler 2. Dünya Savaşının sona yaklaştığı sırada yaşanan konjonktürel değişimlere paralel olarak tavır değiştiren zamanın iktidarı karşısında inandıkları doğruları savunmaya devam etmişlerdi. Haksız suçlamalar ve tabutluklar onları inançlarından ve ülkülerinden vaz geçiremedi. Bu mücadeleyi bugün de saygıyla anıyoruz.

Şuna inanıyorum ki,  Türk milliyetçileri, günümüzde hem kâmil manada demokrasiyi hem de etnik ve mezhebî kışkırtmalalara karşı Türk milletinin birlik ve bütünlüğünü ısrarla savunmaya devam etmelidir. Bu çerçevede, gündemdeki anayasa değişikliği hususunda Türk Ocaklarının, etnik ve mezhebî aidiyetlere bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamını kapsayan Türk milleti kavramından, resmî dil ve eğitim dili olarak Türkçe’nin tek dil olmasından yana tavrı net ve kesindir.  Türk kavramını etnik anlama indirgemek hem tarihî hem de güncel gerçeklere aykırıdır.  Bu anlayış temelinde, daha önce Meclis Başkanlığına sunduğumuz önerilerimizde açıkça ifade ettiğimiz gibi, ferdî haklar, etnik ve siyasî temelde olmamak kaydıyla yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, parti içi demokrasinin geliştirilmesi, demokrasinin tabana yayılması vb. konularda yapılacak değişiklikleri destekliyoruz.  Türk milletinin, üzerinde hiçbir vesayet gölgesi olmayan, millî kimliğimizle demokrasiyi mezceden bir anayasaya layık olduğuna yürekten inanıyoruz.
Türk milletinin, İslam âleminin ve bütün dünyanın geleceğinden kendisini sorumlu hisseden Türk milliyetçileri ve Türk Ocakları camiası olarak, gündelik siyasetin çekişmelerinin dışında, geleneksel tavır ve üslubumuz doğrultusunda bugün de milletimizin hak ve hukukunu savunmakta,  demokrasimizi güçlendirmekte, medeniyetimizin güçlü köklerinden aldığımız ilham ve güçle âtide yeni ufuklara yürümekte kararlıyız.

Bu vesileyle, 21. Yüzyılda Türk dünyasının bütünleşmesinin gerçekleşeceğine ve Türk-İslam medeniyetinin yeni bir hamle ile insanlığa daha âdil ve insanî bir seçenek sunacağına duyduğum inancı ifade eder, 3 Mayıs Türkçüler Gününü kutlarım.

Prof. Dr. Mehmet Öz
Türk Ocakları Genel Başkanı