TÜRK OCAKLARI

GENEL MERKEZİ

Türk Ocakları 42. Olağan Kurultayı Delegelerine,

Ankara; 20 Nisan 2012

Türk Ocakları 42.  Olağan Kurultayı Delegelerine,

14 Nisan 2012 tarihinde Ankara’daki tarihî Türk  Ocağı binasında yapılan 42. Olağan Kurultayımız, siz değerli delegelerin katılımıyla şahsımın da içinde bulunduğu Yönetim Kurulu listesindeki heyeti önümüzdeki iki yıl süresince Türk Ocakları Genel Merkez yönetimi olarak seçmiştir. 17 Nisan Salı günü 18.00’de, Divan Başkanı Sayın Alaattin Korkmaz’ın başkanlığında Genel Merkezimizde yapılan toplantıda heyetimiz ittifakla, 16 yıl süreyle Türk Ocakları Genel Başkanlığını hasbî bir anlayışla ve büyük bir dirayet, gayret ve feragatle yöneten muhterem büyüğümüz Nuri Gürgür’ün Genel Başkanlığa devam etmesini teklif etmiştir. Sayın Nuri Gürgür, Türk Ocakları Genel Merkezi web sitesinde 18.04.2012 gününde Genel Sekreter Prof. Dr. Orhan Kavuncu’nun imzasıyla yayınlanan duyuruda açıklanan sebepler yüzünden sadece Merkez Yönetim Kurulu   üyesi  olarak göreve devam etmek arzusunu beyan etmiş, bunun üzerine yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyelerimiz, sizlerin verdiği yetkiye dayanarak Genel Başkanlık görevini şahsıma tevcih etmiştir. Bu vesile ile bütün delegelerimize heyetimize gösterdikleri itimattan, Yönetim Kurulu üyelerine de şahsıma  gösterdikleri teveccühten dolayı en kalbî şükranlarımı arz ederim. Muhterem büyüğümüz Nuri Gürgür’e Türk Ocaklarına ve Türk milletine bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı en derin şükranlarımızı arz ederken kendisinin bundan sonra da bizlerden yardım ve  desteğini esirgemeyeceğinden emin olduğumu ifade etmek isterim.

Hepinizin bildiği gibi, 100. Yılını idrak eden Türk Ocakları; 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı devletinin çözülme ve yıkılma sürecinin ağır şartları altında bunaldığı, Türk milli varlığının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı bir ortamda millî bir ihtiyaçtan doğmuştur. Ocağın kuruluş amacı, Müslüman milletlerin önemli bir direği olan Türklerin millî terbiye ve ilmî, içtimaî, iktisadî seviyelerinin ilerletilmesi ve yükseltilmesidir. Türk  Ocağının kuruluşundaki temel ilkelerinden biri de sosyal alanda kalarak siyaset ile uğraşmamak olarak  ilan edilmiştir. Türk Ocakları tarihten gelen bu temel görevini ve tavrını bugün de aynı şevk, gayret ve özenle sürdürmektedir.

Aziz Türk Ocaklılar,

Tarihimizden ve milletimizden aldığımız ilham ve güçle Türk Ocaklarının ikinci yüzyılında, Türk dünyasına, İslam âlemine ve bütün mazlum milletlere daha adil, daha müreffeh ve daha insanî bir dünyanın inşasında öncülük etmeyi, bunun esası olan medeniyet tasavvurumuzu ortaya koymayı yeni yüzyıldaki ülkümüz olarak ilan ediyoruz. Bu yolda hep birlikte şuur, azim, şevk ve heyecanla çalışacağımıza inancım tamdır.
Bu kutlu yolda Allah yar ve yardımcımız olsun.

Prof. Dr. Mehmet ÖZ
Genel Başkan