TÜRK OCAKLARI

GENEL MERKEZİ

Türk Ocakları Genel Başkanı Prof.Dr.Mehmet ÖZ’ün Kongerede yapılan konuşması

Türk Ocakları Genel Başkanı Prof.Dr.Mehmet ÖZ  İstanbul/Kayseri/Denizli Şubelerinin 04.01.2014 tarihinde yapılan Kongrelerine güncel olayları değerlendiren  ve kongre katılımcılarına başarı dileklerini ifade eden bir mail gönderdi.

Değerli Ocaklılar,

Türkiye birkaç yıldır geçtiği kritik dönemeçte, bir devlet krizi noktasına geldiği günler yaşamaktayız. 101 yıl önce temeli atılan bu kutsal ocağın mensupları olarak Türk milletinin, Türk dünyası nın, İslam âleminin ve insanlığın meselelerine çare olmak; sömürgeci, sömürücü, hedonist, tüketim ve israf batağına saplanmış post-modern dünyaya, tarihimizden ve kültürümüzden getirerek asrın idrakine uıygun yeni biçim ve muhtevalarla nakış nakış işleyeceğimiz değerlerimizle yeni bir medeniyet tasavvuru sunmak idealimiz, Kızıl elmamız olarak önümüzde durmaktadır. Her biri birer irfan ocağı olan şubelerimiz bu yüksek gayeyi asla göz ardı etmeksizin yaşamakta olduğumuz hassas süreç ve gelişmelerin Türk milletinin aleyhine bir seyir takip etmesine karşı her zaman müteyakkız olmalıdır. Etnik fitnenin söndürülmesi gayesiyle başlatıldığı söylenen ama bizim en başlangıçta çözüm değil çözülme getireceğini ihtar ettiğimiz malum süreç maalesef bölücü fikirlerin tatbik sahasının genişlemesinin de gösterdiği üzere endişelerimizi doğrulamaktadır. Diyarbakır’da ortaya çıkan tablo, Kürtçenin fiilen ikinci resmi dil haline getirilişi, büyükşehir yasasının takip edecek uygulamalarıyla birlikte kaçınılmaz bir şekilde özerkliğe doğru gidişi hızlandırmaktadır. Öte yandan 17 Aralık operasyonuyla başlayan gelişmeler ise içeride ve dışarıda Türkiye’yi yeni bir dizayna tabi tutma çalışmalarının bir tezahürü olarak yorumlanmaktadır. Bununla birlikte, ortaya atılan yolsuzluk ve rüşvet iddiaları üzerine yargı ile hükümet arasında yaşananlar her şeyin bir iktidar kavgasının aracı haline getirilmesi, hukuk devleti kavramının asgari gereklerinin göz ardı edilmesi sonucunu doğurmuştur. Türk Ocakları, Türk milliyetçileri bu kaotik ortamda Türk devletinin bağımsızlığını, Türk milletinin hukukunu, hukuk devletini, adaleti ve emanetli ehline vermeyi düstur edinen ilkeli bir duruş sergilemek durumundadır. Türk Ocakları için bu çatışmadan kimin galip çıkacağı değil, bu kavganın Türk milleti açısından doğuracağı netice önemlidir. Onunu için biz, hukukun, adaletin ve millî birliğin yanında olacağız.
Türk Ocakları şubeleri bu hassas dönemde, Ocağın tarihî çizgisine, tavrına ve üslubuna her zamankinden daha fazla itina ve hassasiyet göstermek durumundadır. Tahriklere kapılmadan ama her zaman güçlü bir ses ve kararlılıkla millî devletimizi, adaleti ve hukuku savunacağız. İçimize nifak sokmak isteyenlere izin vermeyecek, dayanışma ve birliğimizi güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız. Milliyetçiler, milliyetçiliğin temel şartı olarak milletini ve onun fertlerini sevmeyi düstur edinmelidir. Türk ocağı, siyasî ikbal arama kapısı değil, millete fisebilillah hizmet ocağıdır. Siyaset elbette ki çok mühim ve hakkıyla yapıldığında millî bir vazifedir ama Türk milliyetçileri için siyasetin yeri Ocak değil Türk milliyetçiliği düşüncesini benimseyen siyasî kuruluşlardır. Bizim görevimiz, millî mefkûremiz istikametinde fikrî, sosyal ve kültürel çalışmalar yapmak; siyaseti ve siyasetçileri bu doğrultuda etkilemektir.
Bu duygu ve düşüncelerle İstanbul/Kayseri/Denizli şubemizin genel kurulunun başarılı bir şekilde geçmesini ve hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’dan diler, bütün katılanlara selam ve saygılarımı sunarım. Göreve getirilecek heyete başarılar dilerim. Allah yar ve yardımcımız olsun.

Prof. Dr. Mehmet Öz
Türk Ocakları Genel Başkanı