TÜRK OCAKLARI

GENEL MERKEZİ

Yeni Bir Yüzyıla Girerken Türk Ocakları

Değerli Türk Ocaklılar,

Türk milletine mensup olma gurur ve şuuru içindeki Türk milliyetçileri için 100 yılını dolduran Türk Ocakları bir iftihar kaynağıdır. Bir fikir ve kültür mektebi olan Ocağımız, Genel Merkezi ve şubeleri ile bir teşkilat ve ülkü birlikteliği içinde tarihî görevler ifa etmektedir. Kurulduğu 1912 yılı itibariyle Türk milletinin makûs talihini değiştirmek için verilen mücadelenin merkezi olan Türk Ocakları Türk milleti için bir vicdan, bir şuur ve bir irade hareketi başlatmıştır. Bu hareket bugüne kadar kararlılık ve hassasiyetle sürdürülmüş olup bundan sonra da aynı kararlılık ve azimle devam edecektir.

Yeni bir yüzyıla girerken değişen dünya şartlarında Türk Ocaklarına daha büyük görevler düşmektedir. Türk milliyetçileri Ocak çatısı altında tarihten ve milletin varlığından aldıkları şuur ve ilham ile Türk milletinin hizmetinde yarışmaktadır. Türk milliyetçilerinin kimseye bir borcu, kimseden bir beklentisi ve Allah’tan ve Türk milletinden başka dayanacağı yer yoktur. Küresel alanda Türklüğün yükseltilmesi mefkûresi bugünün ‘Kızıl Elma’sıdır. Bu mefkûre için Türk Ocakları sistemli ve disiplinli bir şekilde çalışmalar yürütmek zorundadır.

Türk Ocaklarında görev alan her Türk milliyetçisi Türk milletinin yüzyıllar içinde benimseyerek geliştirdiği ahlâk ve töresi doğrultusunda hareket eder. Türk töresi dünyaca saygı duyulan ve insan onurunu merkeze alan bir ahlâk sistemidir. Türk milliyetçiliğini bir dava olarak benimseyen Türk Ocaklılar, davalarına ve teşkilatlarına zarar verecek bir davranış içinde olamazlar. Yeni yüzyılda verilecek zorlu mücadelede Türk Ocaklılar bir aile hukuku içinde bütünleşmek zorundadır.

Türk milliyetçileri Türk milletinin varlık mücadelesi için çaba sarf ederken,  büyük zorlukları da beraberinde yaşamaktadırlar. Bu zorluklar düşman bilinen cephelerden geldiğinde gönül rahatlığı ile aşılmakta, sözde içeriden geldiğinde gönül kırgınlıklarına yol açmaktadır. Son zamanlarda özellikle internet ortamında, hayatını Türk milliyetçiliği davasına vakfetmiş olan önceki Genel Başkanımız Sayın Nuri Gürgür’ün şahsında Türk Ocaklarına yöneltilen çirkin iftira ve karalama kampanyalarını esefle takip ediyoruz. Millet davasından başka derdi olmayan serdengeçti insanların ve saygın teşkilatların bazı karanlık odaklar veya hastalıklı tipler tarafından incitilmesine ve onlara zarar verilmesine asla müsaade edilmeyecektir. Yeni dönemde bu tür çirkinliklerden medet umanlar bilsinler ki, onların bu fitne tezgâhları bizi “millet yolunda azimetten” döndüremeyecek, kendileri asla muhatap alınmayacaktır.

Türk Ocakları milliyetçi düşünce geleneğinin gelişmesinde temel zemin olmuştur. Bundan sonra da olmaya devam edecektir. Türk Yurdu dergisi ve Genel Merkez internet sayfası bizim düşünce harmanımız olarak son derecede önemli bir iş görmektedir. Özellikle internet medyası aracılığı ile zihinleri karıştıran gayri millî düşünce tarzları karşısında duyarlı olmamız ve bizim düşünce adamlarımız tarafından üretilen kaynakların Ocak teşkilatlarımız tarafından takip edilmesi ve kamuoyuna duyurulması gücümüzü artıracaktır.  Şubelerin internet sayfalarında yayınlanan yazı ve yorumlarda Türk Ocaklarının tüzüğünde açıkça belirtilen ilkeler ve faaliyet alanları çerçevesine dikkat etmeye azamî özen gösterilmeli,  Ocağı  gündelik kısır  çekişmelere çekebilecek  sığ tartışmalar yerine millî davaya hizmet ilkesi doğrultusunda vakur ve kararlı bir duruş sergilenmelidir.

Bütün şubelerimiz, üyelerimiz ve gönüldaşlarımızla birlikte 21. Yüzyılda Türk medeniyetinin ihya ve inşa davasının öncüsü ve muharrik gücü olacağımıza  yürekten inanıyorum. Bütün şubelerimizin ve üyelerimizin bu doğrultuda gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Mehmet Öz
Genel Başkan