TÜRK OCAKLARI

GENEL MERKEZİ

Al Bayraktan Gök Bayrağa Selam

Al bayraktan
Gök bayra’ğa
Selam göndermiştik
MTTB salonlarından ,
Bir zaman
1969’larda.

Al bayrak mahsunlaştı
Anadolum da…
Kara dumanlar
Arasında
Hüzünlü dalgalanır oldu
Bu zamanda
2009 temmuzsunda
Gök bayrak
Kana düştü
KIZILLAŞTI
DOĞU TÜRKİSTANDA…

Kıvılcım çaktı
Türklüğün bağrından
KAŞKAR’dan

Kaşkarlı Mahmut
Bin yıllık varlık
Türklüğün varlığı
Ulu Türk
Koca Türk
Türklüğe kıvılcım çaktı
Torunların
Asya’nın öte ucunda
TÜRKİSTANDA…
O uçtan
Bu uca
Tanrı dağlarından
Tanrı dağlarına
Uzanıverdi gönlüm
GÖNLÜMCE…
Uzanıverdiğim coğrafya
Onmilyon km2 lik alan…
Uzanıp fotoğraf çektirmek isterim
Boylu boyunca…
O,
Benim zenginliğim.
Türk,
Zenginliği üzerine
Uzanarak çektirir,
Fotoğraf…
Eski resimler,
Hep
Yatağa uzanarak
Sandığa uzanarak
Harmana uzanarak…
Verilirdi.
Eskilere daldım
Taa,
Derinden
Türklüğü düşündüm
Ürperdim…
Nereye bir ateş
Düşse Türk’ün
Üzerine düşüyor…
Kerkük
Talefer
Üsküp
Kafkaslar…
Ve
Son ateş
Doğu Türkistan
Eski adı
Türkistan dı
Türkistan’ı
Böldü Çarlar
Despotlar
İkiye …
Doğu Türkistan
Batı Türkistan
Diye.
Osman Batur’un
Zülme
Mücadelesini
Bilirim
Destansı…
Arkadaşım ülküdaşım
Ömer- Bilgen
Doğu Türkistan çocuğuydu.
Anlatırdı 1949, mao zulmünü
200 bin Türk
Himayaları
Hindistan’a
Doğru aşarken
Vermişler
180 bin kayıp
Ömer
Anasının
Babasının
Yorgun kollarında
Ulaşmış,
1950’lerde
Hindistan’a…
Yayılmış dünyaya
Hindistandan
Çinden kurtulan
Türkler …
İki bin kişide
İstanbul
Zeytin burnuna
Gelmiş…
Ömer
Onlardandı.
Şimdi kazakistanda
Beş çocuklu onbeş torunlu
Ulu bir türk
İstanbul’a gelirse
Arar beni…
Bekliyorum
Bu günlerde
Telefonunu
Yunustan telefon
Gelince
7 temmuz 2009
Pazartesi
Bunlar düşünüverdim
Derinden…
Diyordu, Yunus
Yunus ağabey!
Pazar günü
Tanrı dağlarına
Gidiyoruz
Aksaçlılar…
Saçmı kaldı.
Be Yunus
Saçımızı yoldular
Türk’ü Tanrı dağlarında
Vurdular…
Urumcide
Doğu Türkistan da …
Bin yıl önceden
Kaşkarlı Mahmut
Türk dilleri sözlüğünü
Yazdı.
Burada
Arapça’dan Türkçe’nin
Üstün olduğunu
İspat için…
Çizdiği dünya
Haritasının ortasına
Urumciyi
Koydu
O,
Zaman…
Araplaşan Türk yobazlar için
Hz. Muhammed’en Hadis
Koydu Lugatına…
“ Türkçeyi öğreniniz
onların hakimiyeti
uzun sürecektir”
Diye…
Uzun sürdü
O,günden
Bu güne
Türk hakimiyeti
Karahanlılar
Gazneliler
Büyük Selçuklular
Anadolu Selçuklular
Osmanlılar
Ve de
Atatürk Cumhuriyeti
Cumhuriyetten ses çıkmıyor
Bu
Zamanda
İki kusuru var
Uygurların.
Bir
Türk olmaları
İki
Türkçe konuşmaları .
Müslüman olmaları
Yetmiyor…
Arapça konuşmaları
Gerek.
O,
Zaman
Gürleriz buradan
“Siz adam öldürmeyi
İyi biliyorsunuz …
Daha gelmem
PEKİN’e …”
Çin askerlerince
Katledilen
Uygur kızları
Başları açık alınları
Açık olarak
Namusları için
Kurşuna yürüyorlar…
Hey
Karabıyıklı
Koca Türkler…
Nerdesiniz?
Sizde iş yok!
Bizde iş yok.
Sus
Bari
Be
Muharrem
Gürleme
Bozkurtlayın…
Bu Pazar
Toros Türkmenleri
Derneğince
Yunus
Organisasyonu
İle
Gidiyoruz
Tanrı dağlarına
Rakım 2,800 kusur
O,
Noktadan
Orta Asya’daki
Ergenekonu bağrında
Barındıran Tanrı dağları
Ötesine
Urimceye
Şehitlere
Tanrısal
Dualar göndeririz
Mutlak…
İşimiz
Tanrıya kaldı.
Tanrım
Sen
Türk’ü
Koru…

7 Temmuz 2009
ANTALYA