TÜRK OCAKLARI

GENEL MERKEZİ

Sayın Efendi BARUTÇU

Ankara, 03.04.2012

Sayın
Efendi BARUTÇU

Bazı şubelerimizin bildirdiği delege sayılarının, Tüzüğümüzün 12.maddesinde belirlenen hükümlere uymadığının görülerek, buna göre düzenleme yapılması için Genel Merkez’den yapılan ikazı mahiyetiyle alâkasız şekilde yorumlamanız ve şaibeli bir durum varmış intibaı oluşturmaya çalışmanız son derece yanlıştır.

Çünkü:

  1. Şubelerimiz şimdiye kadar delege sayılarını kendileri belirleyerek gönderiyorlar, Genel Merkezimiz de buna itibar ederek ayrı bir inceleme yapma gereği duymuyordu. Bu yıl 100.yıl faaliyetleri kapsamında hazırladığımız bazı projelere Tanıtma Fonu vb. yerlerden destek alabilmemiz için toplam üye sayımızı belirleyip sunacağımız projelere eklemek ihtiyacı doğdu.

  2. Bu nedenle şubelerden istenilen bilgiler elimize geçtiğinde, bazı şubelerin delege sayılarının üye sayılarına uygun olmadığı görüldü. Durumu Tüzük hükümlerine uygun hâle getirmek amacıyla gerekli ikazlar yapılırken, kesinlikle Kurultay hesabı yapılmamıştır.

  3. Hiçbir şubeye yazınızda yer alan şekilde “Kurultaydaki delege sayınızı düşürdük, bu Kurultaya 3 delegeyle katılacaksınız” şeklinde bir ifade kullanılmamıştır, çünkü bazı şubelerin 1 delege fazlası varken bazılarında bu sayı 3’e hatta 4’e ulaşmıştır. Yani sadece Tüzüğün ilgili maddesi vurgulanmıştır. Ancak son iki ay içerisinde muttali olunan bir hususun şube kongrelerinden önce bildirilmesi tabiatıyla mümkün değildir.

  4. Farklı bir nedenden dolayı olsa da bir “durum tespiti” yapılmışsa, tüzüğe uymayan bir hususun düzeltilmesini istemek Genel Merkez’in görevi değil midir?

  5. Bunu Kurultay hesaplarına bağlamak, şubelerden gelecek delegelerin nasıl oy kullanacaklarını bilmek metafizik bir beceriyi, müneccim olmayı gerektirir, böyle bir özelliğin 11 kişiden oluşan Yönetim Kurulumuzun 10 üyesinde olmadığını kesinlikle ifade edebilirim.

  6. Genel Merkez’in görevi cümlesinden yapılması doğal olan bu ikazın hiçbir art niyet ve Kurultay konusu olmadığı, Eskişehir şubesinin 4, İstanbul şubesinin 2 delegesini, yani toplam 2 şubeden 6 delegenin gelemeyecek olmasından açıkça anlaşılmıyor mu?

  7. Hiçbir endişe ve tereddüdünüz olmasın; Genel Merkez Yönetim Kurulu, hem 100.Yıl faaliyetlerini ve Türk Yurdu neşriyatını, hem de önümüzdeki tarihi kurultayımızı Türk Ocakları’nın mefkûre ve ahlâk yapısına, gelenek ve töresine, sevgi, saygı ve dostluk ilkelerine uygun olarak yapmak, Ocak tarihine bir iz bırakmak için beynini, yüreğini, mesaisini ortaya koyarak, zamanının önemli kısmını bunlara tahsis ederek gerekenleri yapıyor.

  8. 54 yıldır Ocak üyesi, 16 yıldır Genel Başkan sıfatıyla içinde olmaktan şeref duyduğum bu camiada hiçbir zaman ülküdaşlarıma “bana oy verin” talebinde bulunmadım. Büyük bir özveriyle, çeşitli zorluklara göğüs gererek, büyük bir azim ve inançla Türk Ocağı faaliyetlerini sürdüren dava arkadaşlarımın nasıl hareket edeceklerini, neyi temsil edeceklerini en iyi kendilerinin bileceğini düşündüm; aklıselimlerine, ferasetlerine, tercihlerine her zaman saygı duydum. Hiçbir şube başkanımızı bunca yıldır “gelip konuşma yapmak istiyorum” diyerek sıkıştırmadım. Bunu sağlamak üzere araya Ocağın kapısından bile girmeyen, faaliyetlerinden haberi bile olmayan ahbaplarımı koyarak tacize kalkışmadım. Hiçbir zaman sosyal paylaşım sitelerindeki fitne ve dedikodu hastalarına malzeme olmadım. Çünkü Türk Ocakları Genel Başkanlığı’na ne pahasına olursa olsun fethedilmesi gereken bir makam olarak bakmadım. İmkânımın ve gücümün el verdiği ölçüde şahsî, siyasî, maddî bir mülahaza düşünülmeden hizmet edilecek bir yer olarak gördüm. 54 yıldır üyesi olmaktan şeref duyduğum bu Ocak’ta Genel Başkanlıkla sıfatsız sade üyelik arasında hizmetin manası itibariyle hiçbir tefrik yapmadım.

  9. Toplam 6 delegesini azaltmak durumunda kalan Eskişehir ve İstanbul şubeleri bile bu durumu normal bir hukukî prosedür olarak kabul ederken, diğer şubelerimiz de aynı anlayışı gösterirken sizin bu tepkinize anlam veremiyorum.

  10. Kuşkulanıp tedirgin olduğunuz bir husus varsa, bunu tahkik edip gerekçesini öğrenmek son derece kolay iken, bana gönderdiğiniz mektubu aynı anda delegelere iletmeniz normal ve etik bir tavır sayılabilir mi? Yahut sık sık dem vurduğunuz nezaket ve nezahet kurullarına uyuyor mu?

Sayın Barutçu,

Hiçbir endişeniz olmasın; tarihi kurultayımız Türk Ocakları’na ve Türk Ocaklılara yakışacak bir vakar, ciddiyet ve olgunluk içerisinde yapılacaktır. Her şey hayatımız boyunca davranış kuralları olarak benimsediğimiz hukuk ve meşruiyet çerçevesinde yürütülüyor ve yürütülecektir.

Sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle,

Nuri GÜRGÜR
Genel Başkan