TÜRK OCAKLARI

GENEL MERKEZİ

TEFEKKÜR DÜNYAMIZDAN BİR YILDIZ DAHA KAYDI

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Onat, bu fani âlemdeki yolculuğunu ikmal ederek ebedî âleme intikal etti, Hakk’a yürüdü. Onu en son 6 Eylül’de, Türk Ocakları Genel Başkan Yrd. Prof. Dr. Ayşe Filiz Yavuz’un oğlunun nikâhında görüp selamlaşmıştık. Uzun yıllardır Türk Ocakları Hars Heyeti Üyesi olarak görev yapıyor, Ocak toplantılarında konuşuyor, zaman zaman Türk Yurdu’nda yazıyordu. İslami konularda ve Türkiye’nin temel meseleleri üzerinde düşünen, araştıran, görüş ve düşünce üreten, bunları cesaretle ortaya koyup tartışan, millî şuur sahibi vatansever, çok değerli bir bilim insanıydı; sıfatını hak eden gerçek bir “âlim" idi. Meselelere sadece bir ilahiyatçı olarak teolojik açıdan değil, sosyolojik, tarihî ve siyasal yönleriyle de bakabiliyordu. Konuşmalarında ve yazılarında herkesin rahatlıkla anlayabileceği sade ve ikna edici bir üslubu vardı. Bundan dolayı geniş bir kesim tarafından ilgi görüyor, beğeniliyordu. Bugün sadece Türkiye’nin değil, bütün İslam âleminin yaşamakta olduğu dinî meselelerle ilgili eleştirel görüşlerinden dolayı ilahiyat camiası içerisinden belli bir kesimin tepkilerine maruz kalmış; yıpratılmaya çalışılmıştır. Ama Hasan Onat, özgüveni ve ilmî cesareti yüksek bir insan olduğundan bunlardan etkilenmedi. Hak bildiği yolda, kararlılıkla yürümeye devam etti.

En verimli döneminde, 63 yaşında aramızdan ayrılmış olması, Türk fikir hayatı, İslami ilimler ve ilahiyat camiası için büyük bir kayıptır. İslam dünyasının ve Türkiye’nin dinî kökenli pek çok meselesi bulunuyor. İslam coğrafyasında bir süredir, Kur’an’daki ilahi tebliğleri kendi anlayışına göre yorumlayıp kesin hükme bağlayan, farklı yorumları tekfir edip Müslüman saymayan, kendi görüşünü herkesin benimsemesi için şiddeti yöntem olarak kullanan, bunu “cihat” sayan dinî grup ve cemaatlerin ortaya çıktığı görülüyor. Bazı ülkelerde ise, yüce dinimiz İslam, günlük siyasete araç hâline getirildi; müminlerin duyguları, hassasiyetleri iktidara geçmek yahut kalmak amacıyla insafsızca sömürülüyor. İslam dünyası, 16. asırdan itibaren girdiği bu kopkoyu cehalet tünelinde maalesef boğulup kalmak tehlikesiyle yüz yüze. Meselelere doğru teşhis konulamadığından çözüm bulunamıyor. Günümüz ortamında Hasan Onat kalitesinde, meselelere skolastik anlayışla, cemaat ve tarikat taassubuyla değil, ilim zihniyeti ve yöntemiyle bakabilen, siyasi hesap ve beklentileri bulunmayan ilahiyatçılara, gerçek bilim insanlarına büyük ihtiyaç var. Yetiştirdiği öğrencilerinin ve arkadan gelen aynı çizgideki yeni nesil diğer ilahiyatçıların gecikmeden bu ihtiyacı gidermelerini diliyoruz.

Aziz dostum Hasan Onat’ı rahmetle, muhabbetle ve saygıyla anıyorum. Menzili mübarek, makamı ali, mekânı inşallah cennet olsun; ruhu şad olsun.