TÜRK OCAKLARI

GENEL MERKEZİ

Esma-i Hüsna: Habir

Esmai Hüsna; “Allah’ın güzel isimleri” demektir.

İnsan taptığı varlığı tanımak ister.

Allah’ı gereği gibi bilmeden, tanımadan ve anlamadan ibadet edilemez, bu kesin. Kesin olan bir şey daha var; Esmai Hüsna bilinmeden Allah gereği gibi tanınamaz.

Bir mümin için Allah’ı tanımak olsa da olur değil, olmazsa olmaz bir konudur.

İnsan Allah ile tanışmalıdır. Rabbimiz bizimle tanışmayı öyle arzuluyor ki, Kur’an’da 99 Esması ile binlerce defa kendisini takdim ediyor.

Rabbimiz bekliyor; ne zaman tanışacağız diye. 

Buyurunuz nüzul sırasına göre tanışmaya devam edelim:

HABİR

Her şeyin içyüzünü en iyi haber alan, her şeyden iyi haber verendir. Allah’ın kelamı (Vahiy) haberdir; “De ki, bu Kuran büyük bir haberdir (Sad 38/67).”

Habir, gayba dair en sadık haberi veren demektir.

Âlim esması ile Habir esması farkı; Âlim, insanların akıl ve duyuları ile bildiklerini, Habir ise akıl ve duyu ile bilemediklerini de bilendir.

HABİR ALLAH GAYBI BİLİR

Gayb; gözle görülemeyen, akılla akledilemeyen, idrak ile idrak edilemeyen demektir. Gayb kayıp değildir.

Gayb, 5 duyuya göre gaybdır. Allah için 5 duyu söz konusu olmadığından, gayb da yoktur.

“ İnancınızı ister gizleyin ister açığa vurun, unutmayın ki O, göğüslerin en mahrem sırlarını bile. Zira O latiftir, Habir’dir (Mülk 67/13-14).”

“ Mümin erkelere söyle, bakışlarını yasaktan çevirsinler, unutmasınlar ki Allah, her bir şeyden haberdardır (Nur 24/30).”

İnsanın bakışının altında sadakat mi, ihanet mi yattığını O bilir, çünkü O Habir’dir.

O ÖLÜMÜ DE HAYATİ DA SİZİ SINAMAK İÇİN YARATTI (MÜLK 67/2)

Soru: Allah Habir’se, her şeyi bildiği halde niçin sınar?

Cevap: İster ki, kul da kendi gerçek yüzünü bilsin, Allah’a karşı mazeret ileri sürmesin.

BEŞ GAYBİ BİLGİ (MUĞAYYEBATİ HAMSE)

Kuran, insan tarafından bilinmeyecek beş gaybi bilginin olduğundan bahseder. Ayetten de anlaşılacağı gibi, bunlar beş bilinmeyen değil, üçtür (Yağmur ve çocuk artık biliniyor):

  1. Son saatin bilgisi sadece Allah katındadır.
  2. Yağmuru yağdıran O’dur.
  3. Rahimlerde yer tutanı O bilir.
  4. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez.
  5. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez (Lokman 31/34).

KEVNİ KİTAPTAN ÖRNEK

(Sadece Kur’an’da olan, diğer kutsal kitaplarda olmayan)

“ Hareketsiz ve sabit sandığın dağların kayarak bulutlar gibi gittiğini görürsün (Maide 5/8).” Bu kıtasal sürüklenmeyi, Habir olan Rabbimiz 1400 sene evvel haber vermiştir; biz yeni fark ettik.

ATOMLAR, HÜCRELER BİRBİRLERİYLE HABERLEŞİRLER

Habir olan Allah’ın varlıktaki ilk tecellisi atom içi haberleşme ile başlar: Kuarklar ve kuark altı maddeler…

İnsan vücudundaki 100 trilyon hücre birbirleri ile haberleşirler. Habir ismine sırt çeviren hücre, diğerler haberleşmeyi keser ve ur’a dönüşür; kanser budur. Kanser terörist hücredir: Eşkıyadır, sorumsuzdur.

BİTKİLER HABERLEŞİRLER

Bitkilere haberi bazen bir arı, bazen bir rüzgâr iletir. Bazılarını ancak melekler duyar, bazen sadece Allah…

Bitkiler insanlarla da haberleşir. Çiçeklerle konuşulduğunda daha iyi büyür. İnsan, yeşillikler arasında yürürken, bitkilerden haber alıp huzur duyar.

Bitkiler aynı zamanda şahittir; dilinden anlayanlar, onlarla konuşarak faili meçhul cinayeti çözebilirler.

HAYVANLAR HABERLEŞİRLER

Hiç bir hayvan anlamsız ses çıkartmaz.

Süleyman Peygamber mucize yaratmadı, kuşlarla konuşmanın metodunu biliyordu. Süleyman olursanız, Hüthüt ve karıncaya siz de söz geçirebilirsiniz.

Mesela Kene; görmez ve işitmez. Habir Allah onda koku, ısı ve dokunma olarak tecelli etmiştir. 18 yıl yemeden içmeden aç kalabilir. Bir ağacın dala çıkar bekler. Alttan geçen bir hayvanın veya insanın kokusunu veya sıcaklığını hisseder, kendini üzerine bırakır.

SESLER HABİR İSMİNİN TECELLİSİDİR.

Her ses, sahibinin kimliğini taşır; her sesin bir kimliği vardır.

Sesin Rabbi sese 7 birimlik bir kimlik koymuştur, yarım ve çeyrek seslerle, bemol ve diyezlerle daha da artar. Enstrümanlar çıkardıkları sesin kimliği ile kolayca tanınır, hatta bir nağmenin notaları sesten çıkartılabilir.

Ses dalgaları mekanik ve elektronik olarak yayılırlar. Mekanik ortam taneciklere sahiptir, su ve hava gibi. Elektromanyetik dalgalar ise, yayılma için bir ortama ihtiyaç duymazlar. Habir isminin yayılma aracı bu dalgalar olabilir.

RİTİM, HABİR İSMİNİN TECELLİSİ OLAN SESE ATILAN İLAHİ BİR İMZADIR

İnsanın yürüyüşü, atın yürürken ve koşarken çıkardığı nal sesleri, devenin yürürken sesleri karmaşık değil, düzenlidir. Devenin yürüyüşündeki ritimler aruz vezninin kaynağı olmuştur.

Böcekler bir ritimle yürür, yılan bir ritimle sürünür. Mikroskobik canlıların kuyruk hareketleri ritmik hareketlerdir.

Bir yarasa türü, saniyede iki milyon sesi değerlendirebilir. Bu kabiliyetin yanında günümüzdeki radarlar, sonarlar ve sensörler oyuncak kalır. Sahip olduğu Sonar sayesinde havada uçan böceğin hızı, yönü, kanat çırpış aralığı ve gücü kesin olarak bilinir. Yarasa avlanmada hata yapmaz.

İnsan kalbi bir ritimle atar, cırcır böceği bir ritimle öter. Kâinatta ritimsiz hiç bir doğal ses yoktur.

Habir Allah. Allahu Ekber.

ALTIN ORAN (1,618)

Altın oran, kusursuz tasarım, güzelliğin ve uyumun ölçüsüdür.

İnsan yüzünde; alın, burun, dudak, çene, kollar, omuz, dirsek, el, parmak boğumları, insan bedeni, ayçiçeği, salyangoz istiridye, galaksiler, DNA, yapraklar, Kar kristalleri vb oranlamasında hep 1.618 oranı vardır. Allah; “bunların tamamından benim haberim var, Ben Habir’im” der.

Mekke dünyamızın Altın Oran noktasıdır. Kuzey kutup ile güney kutup noktasına olan uzaklığının nispeti 1.618’dir.

Mısır Piramitleri, Mimar Sinan tasarımları ve Leonardo De Vinci’nin çalışmalarında Altın Oran açıkça görülür. Habir olana Allah, onlara bütün haşmetiyle tecelli etmiştir.

RENKLER HABİR ESMASININ TECELLİSİDİR.

Renk, eşyanın kendisi hakkında verdiği bilgidir. Işık rengin anasıdır. Beyaz ışık ayrıştığında 7 renk ortaya çıkar. Bunların tonları dikkate alındığında, halen bilinen ve kullanılan renk sayısı şimdilik 12 milyondur.

Yüz kızarması, göz kararması, bet beniz atması; insanın sağlığı ve o andaki sağlık ve psikolojik durumu hakkında haber verir.

Yavru kuşun gaga rengi, açlığı hakkında ana kuşa bilgi verir.

Canlı cansız bütün varlıklar, görülmeyen renkleri ile de haber verirler. Her şeyin yaydığı görünmez bir ışık hâlesi vardır. Batı dilinde aura, lisanımızda ayla, Arapçada hâle olarak geçer. Bu renklere bakarak erbabı canlı, cansız, hasta mı sağlam mı anlar. Biyosensör gözlere sahip olup, gören insanlar vardır.

Kuzey kutup her zaman mavi, güney kutup her zaman kırmızımsı bir renk yayar

KOKULAR HABİR İSMİNİN TECELLİSİDİR.                                     

Koku çiçeğin kimliğidir; gül sümbül, hanımeli, yasemin, menekşe, amber vb kokularıyla varlıklarından bilgi sunarlar.

Besinler tazelik, bayatlık, hatta çürümüşlüklerini kokuları ile haber verirler. Kötü kokular, “dikkat edin” diyen birer uyarıdır.

Habir isminin imandaki tecellisi, insanın kendinden haberdar olmasıdır. Bu bilgiyle insan kendini kontrol eder.

İnsan nefsinin kontrol mekanizması Habir ismi lütfuyla gerçekleşir.

HABİR İSMİNE İMAN

Allah’ın Habir ismine inanmadan kişi ihsana ulaşamaz. İhsan, Allah’ı görüyormuş gibi davranmaktır. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görüyordur. Çünkü o Habir’dir.

Kullar “Dur bakalım Allah’ımız ne yapacak” derken, Allah da; “Dur bakalım kulum ne yapacak” der. Allah bilir ama bekler; ister ki kul, aklını ve iradesini kullansın.

İyiliği başkasına gösterme. Riyaya ne gerek var; Habir biliyor ya…

Elden kaçırdıklarınıza aşırı üzülmeyesiniz, ele geçirdiklerine de aşırı sevinmeyesiniz. Allah her durumdan haberdardır ve sizi sınamaktadır.

Bize açık ve gaybi bilgiler lütfederek, habersiz bırakmayan Habir Allah’ım. Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz.