TÜRK OCAKLARI

GENEL MERKEZİ

Esmai Hüsna: Vekil

Esmai Hüsna; “Allah’ın güzel isimleri” demektir.

İnsan taptığı varlığı tanımak ister.

Allah’ı gereği gibi bilmeden, tanımadan ve anlamadan ibadet edilemez, bu kesin. Kesin olan bir şey daha var; Esmai Hüsna bilinmeden Allah gereği gibi tanınamaz.

Bir mümin için Allah’ı tanımak olsa da olur değil, olmazsa olmaz bir konudur.

İnsan Allah ile tanışmalıdır. Rabbimiz bizimle tanışmayı öyle arzuluyor ki, Kur’an’da 99 esması ile binlerce defa kendisini takdim ediyor.

Rabbimiz bekliyor; ne zaman tanışacağız diye. 

Buyurunuz nüzul sırasına göre tanışmaya devam edelim:

VEKİL

El Vekil; sonsuz güven veren tek koruyucu otorite emektir. Vekil, kişinin işini güvenle ısmarladığı zattır.

Vekil olan, tevekkül edeni koruma konusunda tam ehil olmalıdır.

Avukat da vekil, milletvekili de vekildir ama Allah El Vekil’dir; mutlak güven verir ve güvenilmeyi ister.

Allah kulunun Vekili olmayı kendisi ister. Ancak Allah’ın Vekil olması için, kulun önce tevekkül etmesi şarttır, bu bir bakıma vekâlet vermektir.

ALLAH, VEKİL SIFATINDA TEK VE BİRİCİK ZATTIR

“Ey Peygamber de ki; ben sizin tercihiniz üzerinize Vekil değilim (Yunus 10/108).”

Allahtan başka kimsenin Vekil olma yetkisi yoktur. Çünkü Allah’tan başka kimse Allah gibi güvence veremez.

“Yalnız Allah’a tevekkül et, Vekil olarak Allah yeter (Ahzab 33/48).”

Allah Resulü Hz Muhammed, âlemlere rahmet olur da, kimseye Vekil olamaz:

“ Ey kızım Fatıma, nefsini Allah elinden satın al, vallahi sana Allah’tan gelecek bir şeyi başından savamam (Buhari, Müslim).”

Rabbimiz Resulüne vahyeder: “ Sen onlara asla Vekil değilsin (Zümer 39/41).”

Allahtan başkasını ilah edinmek nasıl yasaklanmışsa, Vekil olması da yasaklanmıştır.

“HASBUNALLAH VE NİĞMEL VEKİL” ALLAH BİZE YETER, O NE GÜZEL VEKİLDİR

Ümmeti Muhammed’in dilinden düşmeyen bir mübarek cümledir bu. Mazlum mağdur, bittim dediği anda, Allah Resulünün dilinden bu ayeti söyler:

Hasbunallah ve Niğmel vekil (Ali İmran 3/173).”

Yer                 : Uhud savaşı sonrası

Tarih              : Mart 625

Durum          : 79 Şehid, hemen herkes yaralı, Allah Resulünün dişi kırılmış; yüzü- alnı, dudağı, dizleri yaralı ve iki kişinin kollarında namaza gelebiliyor.

Ebu Süfyan haber gönderir; “Gidip ona söyleyin. Biz hepimiz topluca onun ve arkadaşlar kökünü kazımak için geliyoruz.”

Bu haberi alan Efendimiz, ani bir manevrayla müşrik ordusunu takibe karar vermiştir. Dilinde yeni inzal olmuş ayet: “Hasbunallah ve Niğmel Vekil”

Bu; acziyetin itirafıdır, kulluğun, insan olmanın, Allah’a bağlanmanın, Allah’ın yardımını çağırmanın itirafıdır. Bu Allah’tan imdat dilemedir. Bu Allah’a sığınmaktır, bu Allah’a güvenmektir

“Allah bana yeter” dediği andan itibaren, Allah’ın yardımı alınmaya başlanmıştır. Bu müjde, yardım alınacağının değil, alındığının ifadesidir.

“HASBUNALLAH”, BİTTİM NOKTASINDA ALLAH’A SIĞINMAKTIR

İnsan biter. Bitmeyen insan olur mu? Eğer insan bitmeseydi, peygamberler bitmezdi.

“Hiç Allah kuluna yetmez mi? (Zümer 36/39).”

Hayat denizi her zaman sâkin değildir, bazen fırtınalar kopar. İnsan; Âdem gibi yasakla sınanır, Habil-Kabil gibi infakla sınanır, Nuh gibi gemi yapmakla, eşi ve oğluyla; İbrahim gibi babayla, canla, oğluyla ve eşle sınanır. Yusuf gibi gömlekle, Musa gibi sarayla, Davut ve Süleyman gibi sultan olmakla, Zekeriya ve Yahya gibi kurban olmakla sınanır.

İlaç: “Hasbunallah ve Niğmel Vekil”

Bazen etrafındaki herkes dağılır, kimse kalmaz: “Hasbunallah ve Niğmel Vekil”

Bazen yokluk, yoksulluk, fakirlik ve borçla sınar Rabbimiz bizi: “Hasbunallah ve Niğmel Vekil”

Bazen hapse düşüp özgürlüğün elinden alınabilir. “Hasbunallah ve Niğmel Vekil”

Artık özgürsün, varsılsın, yalnız değilsin; Çünkü Allah’lısın…

ALLAH’I VEKİL YAPMAK: TEVEKKÜL

Allah’ı vekil yapmanın bir külfeti vardır; önce tüm sorumluluklarını yerine getirmelisin. Günahtan sakın, hayâsızlık yapma, affedici ol, namazı eda et, şuraya uy, infak et, hakla ve sabırla diren.

Tevekkül asla sorumluluğu Allah’a yıkmak değildir, sorumluluk kula verilmiştir; takva sorumluluk bilincidir

Tevekkül meyveye değil, emeğe odaklanmayı ister; tevekkül sonuca değil, gayrete bakar.

Vekilimiz olmayı bize lütfeden Allah’ım. Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz.