TÜRK OCAKLARI

GENEL MERKEZİ

İmamlarımız… Güzel İmamlarımız…

İMAM ANA YÜREKLİ ADAMDIR

“Um” anne demektir; imam da ana yürekli liderler: Şefkatli merhametli. İslam’da liderlik babadan değil, anneden türetilir.

İmam insanların manevi istikbali üzerine tir tir titreyen ana yürekli adamdır. Anaları ana yapan yürekleridir. İmamları imam yapan da yürekleridir, cüppe ve sarıkları değil.

İmam ümmetin annesi, ümmet de insanlığın annesidir.

İmam adam doğuran adamdır. Ananın rahmi doğurur, imamın da imanı.

İMAM NEYİ ANLATMALI, NASIL ANLATMALI?

İmamlar korkuyu değil, sevgiyi anlatmalı, nasılı değil niçini anlatmalıdır.

Allah yakar diye değil, Allah’ın sevgisini kaybedersin diye öğütler.

Eskiyi değil yeniyi anlatmalıdır. Çünkü Allah, İslam ve Kuran günceldir, taptazedir.

Yanlışı değil, doğruyu anlatmalıdır. Uydurulmuş dini değil, indirilmiş dini anlatmalıdır. Hurafeyi değil, ilmi önceleyen bir din anlatmalıdır.

Taklit dini değil, tahkike dayalı dini anlatmalıdır. Oturduğu kürsü ve makamı uyarıcı mekân olarak değerlendirmelidir.

İMAM, PEYGAMBERİN KAYMAKAMIDIR.

Peygamber yerine, vekâlet eden kimsedir (Kaim Makam).

Allah Resulünün vücudu öldü ama misyonu aynen devam etmektedir.

Fetih Suresi 48/29: “ Muhammedun resullullah. Vellezine Meahu: Muhammed Allah’ın elçisidir, O’nun safında olanlar da”.

Bu çok büyük bir iddiadır! Efendimizden sonra Risalet ümmete geçmiştir. Bunu taşıyacak olanlar da imamlardır

İMAM, YÜREK FATİHİDİR.

Yürek devleti hiç yıkılmayan imparatorluktur. Gönül devletini kuracak olanlar öncelikle imamlardır

İmam, “bir âdem bir âlem” diyerek yola çıkar. Efendimiz diyor ki; “Öyle nebiler geldi ki, bir tek ümmetleri oldu”. Bir insanın hidayetine vesile olmak, dünyanın bütün kalelerini fethetmekten daha hayırlıdır.

Her imam iki ayaklı fetih suresidir.

İmamlar cemaatin Duha suresi, İnşirah suresi, motivasyon suresi olurlar, kıyamet suresi olmazlar.

Yürekleri böyle fethederek yürek devletini kurarlar.

İMAM ÖLÜ YIKAYAN DEĞİL, DİRİ YIKAYAN ADAMDIR

İmamın işi ölmüş insanların vücutlarını yıkamak değildir. İmamın işi;ölü ruhları yıkamak, ölü akılları yıkamak, ölü yürekleri yıkamaktır. Yani dirileri yıkamaktır.

O yıkanacaklar camilere gelmiyor olabilirler. Onların da mazeretlerinin olduğu da unutulmasın.

Eğer yıkanacak diriler camilere gelmiyorsa, imamlar onları çarşılarda, pazarlarda, dükkânlarda, evlerde, salonlarda, hatta kahvelerde arar, bulur ve fikren yıkar Onlara hayatın oyun ve eğlence olmadığını, bir anlam ve amacının olduğunu, hayata anlam ve amaç verenin Allah olduğunu söyler.

Bu haliyle imam 7/24 görev yapan adamdır. Bulunduğu yerdeki her evin doğal bir ferdi, yakını ve dostudur.

Yıkamak içim önce yıkanmak lazım. Su ve sabun, yıkanacak şeyden daha temiz olmalıdır; yoksa temizleyici olmaz.

İMAM SESİNİ DEĞİL, SÖZÜNÜ YÜKSELTEN ADAMDIR

İmam sözün gücüne inanır. Sözün gücü olmasaydı Allah konuşur muydu?

Sözün gücüne inanan meselesini başka şeylerle halletmez, sözle halleder

Sözlerin şahı olan Kuran’ı baş tacı etseydik mesele olmazdı

“Söylemezsem ölürüm” denecek sözü olmalı imamların.

İmam sözü alır, yanındakinin yüreğine koyar. Kim bilir ne zaman çiçek açar o söz? Bir cümle bazen hayat demektir. Söyleyince ne olacak demeyin. Peygamberler böyle demedi.

İmamlık, söz makamıdır. “Güzel sözler O’na yükselir (Fatır 35/10).” Kelam, iz bırakan sözdür.

İMAM HATİP OLANDIR, KONUŞANDIR

İmamlar, Allah huzurunda sohbetlerinden, vaizlerinden ve hutbelerinde ayrıca sınava çekilecektir.

Her gün, her hafta ölünceye kadar bir cami dolusu adam geliyor. İmam, bu büyük imkânı nasıl kullanıyor?

Cuma öğle vakti, yeryüzünün her yerinde yılda 52 ders yapılıyor. 20 yılda 1040 ders veriyor. Buyurunuz, önünüze gelen bu hazır öğrencileri eğitiniz.  Hutbe imamın eline verilen muhteşem bir imkân ve ağır bir sorumluluktur. Bu imkânı anlam ve amacına uygun olarak bihakkın kullanınız.

EY İMAMLAR! KONUŞURKEN, KURANA DANIŞIN. KURAN DİYOR Kİ;

  1. Açık ve net konuşun. Anlaşılması zor konuşmayın, sizi anlasınlar.
  2. Marufu, yani insanlığın ortak iyilerini konuşun. Bütün milletler ve bölgeler için konuşun. Bütün insanların doğuştan Müslüman olduğunu unutmayın.
  3. İhtiyaca göre konuşun. Konuşmanız bir gedik kapatsın, sadra şifa olsun, bir duvara taş olsun.
  4. Kerim ve yumuşak konuşun. Lokman Peygamberin oğluna konuştuğu gibi konuşun (Lokman 31/13-19). Unutmayın ki Lokman bizim de babamızdır.

İMAMLAR DİRİLİRSE BU MEMLEKET DİRİLİR

İmamlar dirilmezse cemaatler dirilmez,  cemaatler dirilmezse camiler dirilmez. Camiler dirilmeyince ümmet dirilmez. Ümmet dirilmezse insanlın dirilmez.

Diriliş sürecinin imamlardan başladığının bilincine eriniz.

Yine biliniz ki, Hz Ali’nin adı “İmam Ali”dir.  İslam’da akıl bilimleri ile uğraşan ilk kişi. İlim beldesinin kapısı. Yürüyen iman ve akıl; İmam. Bu imamı örnek alınız.

İMAM GÖRÜNCE NE HATIRLANIR?

Ölüm, ölü, cenaze, mezarlık…

Cemaatin saygın, güler yüzlü hoşgörülü kişisi gitti, onun yerine ölümü hatırlatan biri geldi.

İmam ölü yıkar, gömülmesine nezaret eder, cenazenin duymayacağını bile bile Arapça talkın verir. Kısaca imamın olduğu yerde, mutlaka bir cenaze olmak zorundaymış gibidir.

Kuran da ölüye okunan, anlaşmasına gerek olmayan Arapça bir metindir. Kuran resmen ölü kitabıdır, içinde ölüyle alakalı bir tek ayet olmamasına rağmen.

İMAMLARIMIZ YETERİ KADAR OKUMUYORLAR

Maalesef imamlarımız okumaya ve yazmaya ihtiyaç duymuyorlar, müftülerimiz de,  personel ve kırtasiye işleri ile o kadar çok yoğundur ki, başlarını kaşımaya fırsat bulamıyorlar.

Araştırma yapamayan, irşad görevlerini yerine getiremeyen ve masa başı memuru olan sevgili müftülerimizin halini hatırlatmak istiyorum.

Okumadan, araştırılmadan, hatta tartışılmadan irşad, inşa ve ikaz nasıl becerilir? Nasıl kazanılır ilim, irfan, hikmet, izzet, hatta îkan ve iman? Ve dahi insan?

Okumanın, yetişmenin ve sürekli eğitimin mazereti olmamalıdır.

İMAM NAMAZ KILDIRAN ADAM DEĞİLDİR.

Namaz her yerde kılınır, imama ve camiye ihtiyaç yoktur. Cemaat; toplanan insanlar arasında Asr Suresinin ifade ettiği ilişkinin kurulması demektir. Kimsenin kimseye selam vermediği, hal ve hatır sormadığı, formel standard namazların kılındığı bugünkü cemaatlerde 27 kat sevap nasıl kazanılacaktır?

İlçelerde müftü, mahalle ve köydeki imam çalmadığı kapı bırakmamalıdır. Bütün hastaların manevi dermanı, yoldaşı, yaşlıların sohbet arkadaşı, çocukların camide yaşıtı olmalıdır.

İmamlar dirilmelidir; imamlar dirilirse, bu ülke dirilir. İmamlar dirilirse dünya kıyam eder.

CENAZE DEFİN SÜRECİ KURANI ANLATMA FIRSATINA DÖNÜŞTÜRÜLMELİ
Yakınları vefat ettiğinde, insanlar doğal olarak ahireti hatırlıyorlar. Herkesin elinde Kuran, bir hafta evde Kuran iklimi sürüyor.

Dini duyguların oldukça yoğun olduğu bu defin süreci, tebliğ açısından iyi bir fırsattır. Okunan Kur’anların anlamları anlatılır.  Kuranı sürekli okumaya teşvik edilir. Ölülülere değil, dirilere okunacağı öğretilir.

MEMUR İMAM: GÜNDE İKİ SAAT GÖREVLİ. 22 SAAT?

Yaklaşık günde 5 defa en fazla 30’ar dk ile camide görev yapılıyor. Pek çok imamdan şu sözler duyulmakta: “İmamcılık oynamaktan artık nefret ediyorum. Memur imam olmaktan nefret ediyorum.”

İMAM İMAJI OLUMLU VE SAYGIN OLMALIDIR

Bir imam olumsuz sıfatlarla yan yana gelmemeli; arıcı imam, bakkal imam, olmamalıdır. Yaptığı iş asıl mesleğinin önüne geçmemeli.  İmam ümmete ana, ümmet insanlığa ana olmalıdır.

SON BİR KAÇ SÖZ

Namaz içinde okunan sure ve ayetler ile namazdan sonra aşir olarak okunan Kuran ayetlerinin anlam ve amaçları, nüzul sebepleri, cemaate mutlaka açıklanmalıdır.

Mezhep ve tarikat saplantılarından kurtulunmalıdır.

Kuranın nüzul sırasına göre okunması alışkanlığı sağlanmalı, Kurana göre Siyeri Nebi cemaate aktarılmalıdır

Çağımızda İnsanlar artık sosyal medyayı hayatlarına soktular.  Din görevlilerimiz internet ve sosyal medyayı hem kendileri kullanmalı, hem de cemaatin kullanmasında öncülük etmelidir.

Kısaca, imamlarımız TOPLUM MİMARLARI görevini eksiksiz yerine getirmelidir.

Vedud Rabbimiz! Biz de Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz.