TÜRK OCAKLARI

GENEL MERKEZİ

Tez Danışmanı

Bir tavşan önüne bir daktilo almış tak tuk tak tuk bir şeyler yazıyor. Oradan geçen bir tilki :
-Hey tavşan ne yazıyorsun?
-Doktora tezimi yazıyorum.
-Ha öyle mi, çok güzel, ne hakkında?
-Tavşanların tilkileri nasıl yedikleri hakkında.
-Yok canım olur mu öyle şey, hiç tavşanlar tilki yerler mi?
-Olur canım, gel istersen sana ispat edeyim.

Beraberce tavşanın yuvasına girerler biraz sonra tavşan tek başına çıkar ve yine daktilosunun başına geçer tak tuk bir şeyler yazmaya devam eder.

Daha sonra oradan geçen bir kurt tavşanı görür.
-Hey tavşan ne yazıyorsun?
-Doktora tezimi.
-Ne hakkında ?
-Tavşanların kurtları yemesi hakkında.
-Yayınlamayı düşünmüyorsun herhalde, buna kim inanır?
-Herkes inanır, gel istersen göstereyim.

Yine beraberce yuvaya girerler, tavşan biraz sonra tek başına dışarı çıkar.

SAHNE 2

Tavşanın yuvasının içi. Bir köşede tilkinin kemikleri, öbür köşede kurdun kemikleri. Diğer tarafta bir arslan kürdanla dişlerini temizliyor.

SONUÇ VE ANAFİKİR

Doktora tezi yapmak için tezin önemi yoktur, konunun da önemi yoktur, önemli olan tez danışmanındır.