TÜRK OCAKLARI

GENEL MERKEZİ

Uydurulmuş Din Terörün Teşvikçisidir

“Allah’a ve Resul’üne karşı savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuğu fesat ve fitneyi yaymaya çalışanların, teröristlerin öldürülmeleri ya da asılmaları veya ellerinin ve ayaklarının kesilmesi yahut bulundukları yerden sürülmeleri, sadece (adil) bir karşılıktan ibarettir. Bu, onların dünyada uğradıkları zillettir; ahirette ise korkunç bir azap beklemektedir (Maide 5/33).”

 

İnsanlar doğuştan temel haklara sahiptir: Bunlar, can, akıl, din, nesil ve mal emniyetidir. Hakikattin kendisi olan Allah Kur’an’ı, insanların barış içinde yaşamaları için HAK olarak indirmiştir. İslam barış ve kardeşliğin teminatıdır, zıddı ise terör ve isyandır. Müslümanlar, Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar.

 

TERÖR ve ANARŞİ

 

Terör; siyasi emellerini kabul ettirmek amacıyla, yıldırmak, korkutmak şeklinde yürürlükteki yasalara karşı gelerek sistemli bir şekilde yapılan şiddet hareketleridir.


Anarşi ise kamu düzen ve disiplininin ortadan kalkması, toplumda kanunsuzluğun hâkim olmasıdır.

 

Bir insanın öldürülmesi tek kişi ile sınırlıdır. Terör ve anarşi yüzlerce insan veya canlının yok olmasına neden olur. Terör, deprem, volkan, yangın ve tsunami gibidir

 

İslam, insanın yaratılıştan elde ettiği temel hakları ortadan kaldıracak faaliyetleri reddeder.

Allah yanında en değerli varlık insandır. Savaş esnasında veya kasıtlı öldürmenin dışında birinin ölümüne izin verilmez.

 

“ Kim cinayet suçu işlememiş veya yeryüzünde fesat çıkarmamış bir kişiyi öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibi olur. Dahası kim de bir hayat kurtarırsa, bütün insanlığı kurtarmış gibi olur (Maide 5/32).”


“ Dünyanın yok olması, Allah nezdinde, bir Müslümanın öldürülmesinden daha önemsizdir (Hadis).”

 

KISAS

 

“Tevrat'ta onlara şöyle yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralamalarda eş değer bir karşılık; fakat kim de onu bağışlarsa, o kendi günahlarına kefarettir (Maide 5/45).”

 

“Ey iman edenler! Öldürülmede kısas size farz kılındı. Ancak affedilirse kısas düşer. O zaman öldürülenin velisine diyet ödeyin. Bu Rabbinizden bir rahmettir. Kısasta sizin için hayat vardır (Bakara 2/178-179).”

 

Giriş ayeti çok açıktır: Teröristlerin öldürülmeleri ya da asılmaları veya ellerinin ve ayaklarının kesilmesi yahut bulundukları yerden sürülmeleri, sadece (adil) bir karşılıktan ibarettir.

Kurandaki kısas ayetlerinin konusu ceza değildir, adalettir, rahmettir.

Kısasta hayat vardır. Öldürüleceğini bilen insan, cinayete cesaret 
edemez. 
Kısas; suça denk ve adil karşılık demektir; suçu kasten kimler işlemişse onlara uygulanır, af edilebilir. Af, maktulün yakınlarının yetkisindedir. Af etmezlerse, mahkeme kararı gereği katili öldürürler.

 

İslam’da hapis cezası ve hapishane yoktur, tutukevi vardır. Suç işleyen bir kimse, ya öldürülür, para, ya da sürgün cezasına çarptırılır; hapse atılmaz.

 

ALLAH'I İNKÂR EDENLER

 

Doğru din öğretilmeyen ve Allah’ı inkâr eden insanların ne yapacağı belli olmaz. Onlarda acıma hissi yoktur. Allah’tan gereği gibi korkmayan insandan korkulur. Münafık ve cahilleri, art niyetli olan insan ve devletler her zaman kandırabilirler.

 

İslam’da Allah’ın emrini dinlemeyene ölüm cezası verilemez. Ancak suçsuz birini öldürene ölüm cezası verilir, verilmelidir çünkü Allah’ın emridir, farzdır.

 

TERÖRE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 

1. Kur’an Çözüm Kaynağı Olmalıdır. Çünkü Kur’an tek hakikattir. Hz. Peygamber; "Çıkış yolu Allah'ın Kitabındadır. Onda, sizden öncekilerin kıssaları, sizden sonrakilerin haberi ve aranızdaki münasebetlerin hükmü ve çözüm yolları mevcuttur. O Allah'ın sağlam ipidir” buyurmuştur.


2. İnsanlara doğru din öğretilmelidir. Bu günkü uydurulmuş din ile terör önlenemez. Allah’ın emirlerini yerine getirmek barışı ve kardeşliği oluşturur, tersi durumda ise terör ve anarşi meydana gelir. Örneğin, hırsızlık, gasp, öldürme, uyuşturucu kullanımı, içki ve kumar, yalan ve iftiranın sonucu terör ve anarşidir. 


3. Adalet mutlaka tesis edilmelidir. Devletin dini adalettir. Suç işleyene hak ettiği ceza verilmez ise, yeni eşkıyalar türer. 11 Şubat 2015’den bu yana aradan tam 8 ay geçtiği halde, Özgecan’ın sapık katileri için ne bekleniyor? 


4. Hz. Muhammed’in Medine’de uyguladığı ince siyaset yüzyıllarca birbirine düşman olan insanları kardeş yapmıştır. En güzel örnek (Usve Hasene) ve yürüyen Kur’an olan “Peygamber Efendimizin Medine idaresi” çok iyi anlaşılmalıdır


5. Bataklığın kaynağına inilmelidir. Terör durduğu yerde birden meydana gelmez. Sivil ve askeri idareciler, ilim adamları, din adamları, eğitimciler ve her kesimdeki yetkililerin kendilerini sorgulamaları gerekir. Devletin, bilim adamlarının ve fert olarak herkesin hatası nedir? 


6. Terörün önlenmesinde Kur’an’da işaret edilen FEY sistemi dikkate alınmalıdır. “Allah, tüm savaş gelirlerinin sorumluluğunu Resul’üne vermiştir: Artık (bu gelirler) Allah'a, Resulüne, (onun) yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir: bunu böyle yaptık ki, servet (sırf) zengin sınıflarınız arasında dolaşan bir güç ve iktidar aracına dönüşmesin (Haşr 59/7).”


FEY devletin gelirlerinden belirli bir kısmını fakirlere iş kurması için kredi verilmesidir. Devlet zengine değil fakire kredi vererek onu vergi verecek duruma gelmesini sağlanmalıdır. FEY’in temel felsefesi devlet gelirlerini dengeleyip, gelirlerin toplumun her kesimine yayılmasını sağlamaktır. 


7. Fitne ve terör kalmayıncaya, yalnız Allah’a kulluk edilinceye kadar inkârcılarla mücadelenin Allah’ın emri olduğu unutulmamalıdır.