TÜRK OCAKLARI

GENEL MERKEZİ

Yasin’i Diriye Okumak - 2

Yasin, vahyin 5. veya 6. yılında inzal olmuş, Mekkî bir sure. Mushaf sırasına göre 36. ve iniş sırasına göre 39. sırada yer alır, 83 ayetten oluşur.  

Yasin’i konularına göre ayırabiliriz:

1.KONU: PEYGAMBER VE MİSYONU ( İLK 6 AYET)

1. AYET: Yasin: İki harften oluşan bir kelime; Ya ve Sin. Kur’an’da 29 surenin başında yer alan böyle harflere “Hurufu Mukattaa (kesik kesik okunan)” veya “Hurufu Heca (hecelenerek okunan)” denir.  

Hurufu Mukattaa’larda 14 harf kullanılır, 1’den 5’liye kadar değişen 14 değişik birleşim gösterir; 27’si Mekkî, 2’si Medenî surelerdir

Bunlar vahyin uyarı sesleridir, adeta Rabbimizin meydan okumasıdır; “Ben bir-iki harften bile ayet yaparım, siz bunu bile taklitten aciz kalırsınız”

Kur’an’da var olan her şeyin, mutlaka bir manası vardır. Allah anlaşılmasın diye konuşmaz. Bunların da manası vardır, ancak; “Biz henüz manasına ulaşamadık” deriz.

Yasin; “Ey insan” demektir.

Yasin ve Taha Peygamberimizin iki ismidir de. Rabbimiz; “Ey Resul, Ey Nebi, Ey Dostum, Ey İnsan Peygamber” demektedir.

Allah Resulü yok şimdi, o halde muhatap bütün insanlıktır, bizleriz; Yasin hitabı sana, bana, onadır.

İki harfin surenin başında yer alarak surenin bu isimle anılması, Allah Resulünün vahyi, bir tek harfini bile zayi etmeden ilettiğinin yaşayan şahididir.

2. AYET: “Vel Kur’an’il Hâkim” (Hâkim olan Kurana yemin olsun ki…)

Allah neye yemin etmişse, o şey mahşerde insanın şahidi olacaktır. Buradaki şahit,  hikmetlerle dolu Kur’an’dır.

Kur’an: Çok okunan ve okunması anlaşılmaya dayalı bir kitaptır; anlaşılmıyorsa Kur’an’ın adıyla uygun değildir.

Hakim kitap, “muhkem, hikmetli; içinde boş ve anlamsız şey yok” demektir. Özetle, Allah anlaşılarak okumaya yemin etmektedir.

3. AYET: “İnneke Leminel Murselin” (Muhakkak ki sen gönderilmiş elçilerdensin)

“Kur’an Müslümanlığı”, Hz. Peygamberin yolundan gitmek, ona tabi olmaktır. Ona tabi olmak, onun da tabi olduğu değerlere tabi olmaktır.

Peygamberin vahyi tam ilettiğine ve örnekliğine şâhit olmalıyız.

“ İnkârda ısrar edenler, "Sen Allah tarafından gönderilmiş değilsin" diyecekler. Sen (de) de ki: "Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter; bir de ilahi mesajın bilgisini iyice sindirmiş kimseler (Rad 13/43)."

Bu şahitliğin yolu Kurandan geçer. Hayatımızda bu kitap varsa, Peygamber de yanımızdadır.

4. AYET: “Ala Sıratın Müstekım (Dosdoğru bir yol üzerindesin)

5. AYET: “Tenzilel Azizir Rahim (Aziz ve Rahim olan kudretin indirmesidir)

İnzal etmek, Allah’ın tenezzülü, ikramıdır. Rahim olduğu için Aziz olan Allah vahiyle ikram etmiştir. Ya bizi yaratıp da yol göstermeseydi?

“Ve Ma Erselnake illa Rahmeten lil Âlemin (Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik (Enbiya 21/107).”

Rabbimiz Resulünü de, rahmetinin gereği olarak gönderdi. Hz Muhammed Allah’ın rahmetinin vahiyle tecellisidir; O, yürüyen Kur’an’dır.

6. AYET: “Bu sayede atalarını da uyardığımız gibi, haktan gafil kalmış bir topluluğu uyarabilesin.”

Görev evrensel, kapsam tüm insanlıktır.

Bize Yasin’i anlamayı lütfeden Allah’ım, bize vahyin doğum günü olan Ramazanı Kur’an’la kutlamayı nasip eden Rabbimiz; Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz.