TÜRK OCAKLARI

GENEL MERKEZİ

Yasin'i Diriye Okumak 3

2.KONU: İNANMAYANLARA UYARI (7-12. Ayetler)

7. AYET:Onların çoğuna karşı (Allah'ın gazap) sözü hak olmuştur. Çünkü onlar iman etmiyorlar.”

8. AYET: (Biz o inanmayan Mekkelilerin ) boyunlarına, (sanki) halkalar, tasmalar geçirdik, o halkalar ta çenelerine kadar dayanmış, başlarını yere eğemezler, kafaları kalkıktır.

Yasin’in indiği Vahyin 5-6. yıllarında boykot ve baskılar haddi aşmış, müminler fakir ve sıkıntılıdırlar.

Mekkelilerin keyifleri yerinde ve kibirliler. Bu kibirle kafaları kalkık, yere eğmiyorlar, kibir onların kimliği olmuş. Bu ayet de, kibirde kararlılıklarının ifade ediyor; Allah Mekkeli müşriklerin kibrini onaylıyor. İnanmama, görmeme hürriyetine verilen izindir bu.

9. AYET:Önlerinden ve arkalarından (adeta) setler çektik ve gözlerini perdeledik, artık bir şey göremezler.”

Boyundakiler manevi-psikolojik tasma, set de psikolojik engellerdir.

10. AYET: “Onları uyarsan da, uyarmasan da (şimdilik) fark etmez, onlar (hemen) iman etmezler.”

Ey Resul! Sen gerçeği anlat, uyarmaya devam et. Yüz çevirirlerse, sen onlara bekçi değilsin ki… Sen tebliğ edensin.  (Nitekim daha sonra onların arasından Medine’de nice yiğitler çıkacaktır.)

Ayet Hz. Muhammed’in tebliğini inşa etmiyor; inanmayanları deşifre ediyor.

Bu, ayet bir uyarıdır.

11. AYET:  “Sen ancak, Kur’an’a uyan ve görmeden Rahman’a saygı duyan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir ödülle müjdele.”

Ey Resul! İnanmıyorlar diye canını sıkma. Senin uyarın zikre (Kur’an’a) uyan, seni dinlemeye hazır ve gaybdaki Rahman’a haşyet duyanlardır (O’nun sevgisini kaybetmekten endişe edenlerdir).

Rahmana saygı duyanlar zikre (Kur’an’a) tabi olurlar

12. AYET: “Ölüyü elbette biz diriltiriz, önceden işlediklerini ve sonradan yaptıklarını da biz yazarız, böylece her şeyi apaçık bir ana bellekte kayıt altına alırız.”

Konu elbette ahiretle alakalıdır. Ancak, Kur’an dirileri uyandıran kitaptır. Bu ayet şöyle de anlaşılabilir: “Kalbini öldürmüş kimseleri de, vahiyle biz diriltiriz.”

İnna Nahnu: Biz elbette Biz… Allah kendisi için “O”, “Ben”, “Biz” der.

Rabbimiz niçin Biz (Nahnu) der?

Tevazu ve azameti aynı anda göstermek;  insanlara istişareyi öğretmek ve ben dememeyi, biz demeyi öğretmek için Nahnu (Biz) demiş olabilir.

Ayrıca, evreni meleklerin melekeleriyle yönetmesi sistemine bir gönderme ve işaret etmek için de söylenmiş olabilir.

Nihayet, “Nahnu: Biz” diyerek, “Beni bir şeye benzetmeyin” demiş olabilir. Allah gibi hiçbir şey yoktur, misli de yoktur, benzeri de bulunmaz. Aklına ne geliyorsa O değildir.

O, O’dur.

Yasin’in şimdilik 12 ayeti bize nazil oldu şükür. Yasin’i anlamaya çalıştık ve gecelerimizi Kur’an’ın anlamıyla doldurarak Kadir (Değerli, kıymetli) yaptık elhamdülillah.

Rabbimiz, nimetlerini yağdırıyorsun da yağdırıyorsun. Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz Allah’ım.