TÜRK OCAKLARI

GENEL MERKEZİ

Yasin’i Diriye Okumak

GENEL

Surenin ana teması yeniden diriliş, tek kelime ile ahirettir.

YASİN KUR’AN’IN KALBİDİR

“Her şeyin bir kalbi vardır; Kur’an’ın kalbi de Yasin’dir (Hadis).”

Vücuttaki kalp, hücrelere kan pompalar, Yasin de, insan hayatının her alanına anlam pompalar, tıkanmış kalpleri açar, anjiyo yapar. Çünkü Yasin’in her sayfasında, hayatın her anına ve alanıyla ilgili temel prensipler vardır.

YASİN AHİRETE İMANI ÖNCELER

Din, üç temel öge üzerine kurulur: Tevhid-Nübüvvet-Ahiret.

Ahirete iman, iman ilkelerinin kalbidir.Kur’an’ın tamamında ahiretle, mahşerle, yeniden dirilişle ve hesap günü ile ilgili bütün vurgular sanki bir Yasin uzantısı, bir Yasin damarı gibidir.

AHİRETE İMAN, ADALETİ GARANTİ EDER

Doğru bir Allah inancının temelinde ahiret ve adalet inancı olmalıdır. Bu manada ahirete iman, adalete imandır.

Ahlaki davranış,  gücünü kendi dışındaki bir kaynaktan alır ve sorumluluk bilincine dayanır. Sorumsuzlukla ve sorumluluk arasındaki fark, adil bir biçimde ortaya konulmalıdır; ya bu dünyada, ya da ahirette…

İşte ahirete iman burada gündeme girer; adaletin tecellisine imandır ahirete iman.

AHİRETİ İNKÂR, SORUMLULUĞU İNKÂRDIR

Hesap gününü (mahşer) inkâr, hayatı sorumsuzca tüketmek kaygısından doğar. Bu tipler, hesabını verebileceği bir hayatı niçin istesinler ki? Ancak bunun hesabı verilebilecek bir hayat yaşayanlar ahirete inanırlar.

Ahireti inkâr edenlerin temel derdi aslında, sorumlu yaşamayı ve ahlaki davranışı inkârdır.

Tüketilmiş bir hayatın hesabı verilemez.

YASİN DİRİLERE OKUNUR

Hz. Peygamber Yasin’in hastalara okunmasını tavsiye etmiştir. Bununla, insanlara ahireti hatırlatmayı ve gönlünde ahireti canlandırarak belki bu sayede hazırlıklı bir biçimde ebedi hayata yürümeleri amaçlanmıştır.

Yasin hayatı inşa etmek için gönderildi; hastanın başında okunur Yasin, dibinde değil.    

Yasin’in içindeki mesajlar, ölülerle kesinlikle ilgili değildir.

Ölülere Yasin okumak, trafik kazasında ölmüş adama trafik kurallarını anlatmaya benzer.

Gerçek Yasin okumak; akşam eve dönünce, aile bireylerinin birbirlerine Yasin’i anlayacakları şekilde okuyarak, Kur’an ve fikir şöleni yapmalarıdır.

MEZARDA NE YAPILIR?

Mezara gidince elbette Kur’an okunur, mutlaka Kur’an okunur, ama kendimize okunur, anlayarak ve sindirerek okunur.

Yasin’le ilgili maalesef bir sektör oluşturulmuş. Acılı insanların duygusallığından yararlanılarak, ondan para almak ve mahşerde garantili bir hayat satmak, yazık…

Yasin hayatı inşa eder. Hayatın merkezine Yasin alınmazsa, öldükten sonra Yasin yayını yapılsa hiç faydası olmayacaktır.

ASIL ÖLÜ, KUR’AN’SIZ OLANDIR

Mevta biyolojik ölü değil, ruhunu manen öldürenler, ruhunu vahiyle buluşturmayanlardır. Yasin, yatan ölülere değil, gezen ölülere okunur ki, iki dünyada da hayat bulsunlar. 

OKUMAK ANLAMAKTIR

Kıraat kelimesinde, anlamadan okumak söz konusu değildir. Yasin’i kıraat etmek,  anlayarak, ruhumuzla buluşturarak, akleden kalbimize yedirerek okumaktır. Satır aralarını değil, satır arkalarını da okuyarak, ifadelerden soy fikirler üretmektir.

Kur’an; anlayarak okundukça okunan demektir.

Bize Kur’an Lütfeden Rabbimiz; bize Yasin’le rahmet eden Rahman’ımız. Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz.