TÜRK OCAKLARI

GENEL MERKEZİ

Ramazan Başlarken
Orhan KAVUNCU

Âlemlerin Rabbi olan, tek ilâhımız olan Allah’a hamdolsun. Sen övgülerin en yücesine, duaların ve kullukları en içtenine lâyıksın. Senden daha büyük yoktur. Sana en temiz halimle yalvarmak isterim. İçimi ve dışımı temizlemiş olarak sana yöneliyorum. Ne kadar temizlenirsem temizleneyim, karşında kendimi kirli, zayıf, zelil, biçare hissediyorum Allah’ım! Sen beni böylece kabul buyur. Dualarımı kabul buyur.

Sana ne kadar hamd ü sena etsek, verdiğin nimetlerin karşılığı olmaz. Nimetlerin karşısında büyüklüğünü idrak etmeye çalışmaktan, sana şükranlarımızı sunmaktan başka bir şey yapamayız Tanrım. Ve bunları da yeterince, sana yakışan şekilde yapmaktan aciz kullarınız Yarabbi. Tek tesellimiz bu aczimizi biliyor, senin de bunu bildiğimizi biliyor olmandır Allah’ım

Sana şükrederiz çünkü Kitabını gönderdin, Cebrail’le gönderdin, Efendimize gönderdin. Cebrail’den başka meleklerin de var Yarabbi. Onların da bizim bildiğimiz bilmediğimiz, bize bildirdiğini bildirmediğin görevleri var Yarabbi. Onların varlığına, efendimizden önce gelen peygamberlere ve onların bir kısmına gönderdiğin kitapların varlığına da iman ediyoruz Yarabbi.

Allah’ım, sen bize son peygamber olarak efendimiz Muhammed Mustafa S.A.V.i gönderdin. Ona da senin selâmını yolluyoruz. Senin selâmın, rahmetin ve bereketin onun üzerine olsun. O’nun yanında elbette bizlere ve bütün Salih kullarına da selâm olsun. İslâm’ı, İman’ı ve İhsân’ı bize o öğretti. Nasıl namaz kılacağımızı, nasıl oruç tutacağımızı, hac ibadetini nasıl yapacağımızı, zekâtı nasıl ve ne kadar vereceğimizi bize o öğretti. Gönderdiğin kitabın Kur’an-ı Kerim’i bize o öğretti. Adil olmayı, bütün insanları senin emanetin bilerek onlara hizmet etmeyi, en hayırlı kişinin başkalarının sıkıntısını, derdini gideren kişi olduğunu bize o öğretti.

Yarabbi, seni bütün kalbimle seviyorum. Sevmiyorsam da sevmek istiyorum. Biliyorum ki, sen dilemezsen ben seni sevemem. Bana nimetini lütfeyle Tanrım! Hayrın ve şerrin senden olduğunu, kaderi, öldükten sonra dirileceğimizi, kıyamet gününü, öbür âlemi dilimle ikrar ediyor, kalbimle tasdik ediyorum yarabbi. Bizi iki cihanda da zelil eyleme, aziz eyle Allah’ım.

Yaptığımız her işi rızan için yapan kullarından olmayı bize nasip et. “İlâ’yı Kelimetullah” şuuruna bizleri eriştir. Senin “İsmi celilin” zaten en yücedir. Onun için bize ihtiyacın yoktur. Ancak o uğurda çalışmakla biz kendimizi kurtarmış oluruz. Rızana nail olmanın bir vasıtası olarak bize bu uğurda gayret etmeyi nasibeyle Allah’ım!

Allah’ım Türkiye’yi zelil etme! Yeryüzünün şu anda ihtiyacı olan adaleti, Küresel Adaleti tesis etmeyi bize, Türk Milletine nasip et Allah’ım! Bunun için güçlü olmamız lâzım. Fuzuli işlerle enerjimizi tüketmeden, insanlığa senin emrettiğin güzellikleri götürmek için güçlü olmamız lâzım. Bu güce ulaşmamızın önünde engeller var.

Bu engellerin başında kendi basiret ve feraset eksiğimiz, tembelliğimiz geliyor. Bizi bölünmekten, tefrikaya düşüp zayıf düşmekten, fitne ve fesat çıkaranların oyununa gelmekten alıkoy Yarabbi! Gayretimizi eksik etme Allah’ım!

İkinci bir engel kendi nefislerimizdir. Bizi kibirden uzak tut. Memleket ve Millet menfaatlerini kendi şahıs ve zümre çıkarlarımızın gerisine düşürenlerden eyleme bizi ve öyle olanlarımızı ıslah eyle, ıslah olmayanlara da fırsat verme Yarabbi. Rızana talip olmayı unutturma bize Allah’ım.

Üçüncü tehlike, bölünmedir. Kıblesi bir, ezanı bir, bayrağı bir, istiklâl marşı bir, devleti bir olan bizleri tefrikaya düşürme! Aksi takdirde kıblesiz, bayraksız, istiklâl marşsız ve devletsiz kalırız. Bu korkuyu yüreğimiz sal ki bu tehlikeye karşı uyanık olalım. Bekamız sana emanet Allah’ım. Türkiye’nin bekası, bölgemizde kardeş ve dost ülkelerle birlik içinde geleceğe yürüyebilmenin önemli şartlarından biridir. Sadece Türkiye’nin değil, diğer Türk Cumhuriyetlerinin bekasını da aynı gerekçeyle istiyoruz Allah’ım. Sen yardımını esirgeme bizlerden.

Bizi sahipsiz bırakma, sahibimiz sensin Allah’ım! Hepimizi seni unutmadan yaşayanlardan, varlık sebebini idrak edenlerden eyle. Bu Ramazan ayını, tuttuğumuz oruçları yeni bir uyanışa vesile eyle, sana uzanıp yalvaran ellerimizi boş çevirme ey yüceler yücesi Tanrım. Sensin en büyük, sensin Kerim, sensin Rahim.