TÜRK OCAKLARI

GENEL MERKEZİ

Türkocaklarının Yüzüncü Yıl Kutlamalarının Ardından

 

Türk Ocaklarının yüzüncü yıl kutlamalarıyla ilgili hazırlıklar 2010 kurultayından hemen sonra başladı. Genel Başkanımız Nuri Gürgür, konuyu her zamanki titizliğiyle ele alıyor, herkesten teklif bekliyor, bazılarından teklif istiyor, gelen teklifleri ciddiyetle değerlendiriyor, önceleri her ay, 2012 yılının başından itibaren her hafta yürütme kurulunu toplantıya çağırıyordu.

Yaklaşık bir yıllık çalışmanın sonunda bir program kitapçığı ortaya çıktı. Bugün geriye baktığımızda o kitapçıkta yazılı olanların hemen tamamının ve hatta fazlasının gerçekleştirilmiş olduğunu görüyoruz. Bu etkinliklerin gerçekleşmesinde maddi katkılarıyla pay sahibi olan Başbakanlık Tanıtma Fonuna ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına teşekkür ediyoruz. PTT Genel Müdürlüğü, teklifimiz geri çevirmeyerek Türk Ocaklarının 100. Yılı Hatıra Pulu bastırdı. Yani, Türk Ocakları olarak teşekkür etmemiz gereken kurumlardan birisi de PTT’dir. Orman ve Çevre Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü de, müracaatımız üzerine, Türk Ocaklarının şubelerinin müracaatı halinde onlara usulüne uygun olarak ücretsiz arazi ve fidanlık tahsisi yapabileceklerini bildirdi. Ancak bu imkân bize bildirildiğinde Nisan 2012 ortaları olmuştu. Dolayısıyla ormanlık yapımı işini, isteyen şubelerimiz, ilgili Orman Bölge Müdürlüğü veya İşletme Müdürlüğüyle görüşmek suretiyle bu sene de gerçekleştirebilir. Dolayısıyla Orman İşleri Genel Müdürlüğüne de teşekkür ediyoruz.

Bütün bu desteklerin sağlanması, Türk Ocaklı büyüklerin şahsi itibarları sayesinde olmuştur. Bunun için o zamanki Genel Başkanımız Nuri Gürgür’e şükranlarımızı sunuyoruz. Bu bilge kişinin isteği üzerine Türk Ocaklarına yardımlarını esirgemeyen Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Beşir Atalay’a, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e, Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı’ya, TÜRKSOY’un başta Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Fırat Purtaş olmak üzere tüm personeline, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar yardımcısı Kemal Fahir Genç’e ayrı ayrı teşekkürü bir borç biliyoruz.

* * *

Bu değerlendirme yazısında, esas olarak Genel Merkezimizin yaptığı faaliyetleri ele alacağız. Şubelerimizin yaptığı faaliyetler de zikredilmeye değer. Hemen her şubemiz 100. Yılda hiç olmazsa 25 Mart civarında bir 100 yıl tebriklerini kabul töreni yaptı, yemekli toplantılar düzenledi. Bunlar arasında İstanbul şubemizin İstanbul ve Bakü’de gerçekleştirdiği “Bir Düşünce Hareketinin 100 Yılı: Türk Ocakları” başlıklı Bilgi Şöleni” ve Yüzüncü Yıl Türk Müziği Şöleni, Eskişehir şubemizin yaptığı çeşitli etkinlikler öne çıkıyor. Halen Çankırı, Denizli ve Isparta şubelerimiz üniversitelerle işbirliği yaparak Türk Ocaklarının ikinci yüzyılının istikametini belirleyecek tarzda Türk Dünyası Bilgi Şölenleri düzenliyorlar.

Türk Ocakları Genel Merkezinin 100. yıl münasebetiyle gerçekleştirildiği faaliyetler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

6 Mart 2012 “Türk Ocakları 100. Yıl Konseri” (Gazi Konser Salonu)

22 Mart 2012 “100. Yıl Kutlamalarına İlişkin Basın Toplantısı” (Rixos Otel)

24 Mart 2012 “Ebediyete İntikal Eden Türk Ocaklıların Ruhuna İthafen Mevlid” (Hacı Bayram Camii)

25 Mart 2012 “100. Yıl Kabul Töreni” (Gazi Kültür Merkezi)

6 Nisan 2012 “Ermeni Meselesinin Dünü, Bugünü, Yarını” (Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonu )

12-13 Nisan 2012 “Dünden Bugüne Türk Milliyetçiliği ve Türk Ocakları” (ATO Meclis Salonu)

12-16 Nisan 2012 Fotoğraf Sergisi “ Sibirya’dan Anadolu’ya Taştaki Türkler” (Metro Altı Sergisi)

14 Nisan 2012 “Türk Ocakları 42. Büyük Olağan Kurultayı” (Tarihi Türk Ocağı Binası)

5-6 Mayıs 2012 “Modernleşme Sürecinde Din,Devlet ve Toplum İlişkileri” Çalıştayı (Gerede-Esentepe Otel)

8-16 Mayıs 2012 “ Türk Ocakları 100. Yıl Türkistan-Özbekistan Gezisi”

10-13 Mayıs 2012 “ Türk Ocakları Gençlik Kolları Yıl Sonu Kampı” (Çamlıdere-Çam Koru Kampı)

21–27 Mayıs 2012 Kenan Eroğlu’nun Türk Ocaklarının 100. Yılı Münasebetiyle Açtığı “Hamamönü Evleri” Konulu Ahşap Yakma Sergisi. (Altındağ Belediyesi Sanat Galerisi)

30 Mayıs–1 Haziran 2012 “2. Türk Dünyası Kadınlar Kurultayı” (Türkiye Barolar Birliği Konukevi)

3–4 Ekim 2012 “Türk Ocaklarının 100. Yılı Münasebetiyle Türk Dünyası Gününe İthafen Dilde Fikirde İşte Birlik Sempozyumu” (Milli Kütüphane Konferans Salonu)

2 Şubat-3 Kasım 2012 “AHMER (Ankara Hafıza Merkezi)” Türk Ocaklarının 100. Yılı Münasebetiyle Hayata Geçirilen, Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Desteklenen ve Genel Merkez Geçlik Kolları Tarafından Yürütülen Proje.

15-17 Kasım 2012 “1. Uluslararası Türk Dünyası “Geleneksel” Müzik Günleri”

Bu faaliyetleri incelediğimiz zaman görüyoruz ki, bütün başka meşgalelere, Türkiye’nin halen karşısında duran meselelere bigâne kalmadan, önceden planlanan 100 yıl kutlama etkinliklerinin tamamı gerçekleştirilmiştir.

Bir üzüntümüz, bu faaliyetlere katılmasını beklediğimiz “bizim camianın” eksikliğiydi. Güzide bir topluluk bütün faaliyetlerimizde vardı. Ancak gönül isterdi ki, bu sayı binleri geçsin, salonlar dar gelsin, basın gereken haberleri ve yorumları yapsın. Katılanlara teşekkür ediyoruz. Katılmayanları da, bilgi ve coşku ortamlarında bulunamadıkları için hayıflanmalarıyla baş başa bırakıyoruz. Elbette mazeretleri yüzünden katılamayanlara sözümüz yok; bizim de duyuru noktasında eksiklerimiz olmuştur. Ama bu sebepleri ortadan kaldırdığınızda da, geriye bir sitem payımız kalıyor ki, onu da etmeden geçemeyeceğim.

Yüzüncü yıl faaliyetleri arasında, önümüzdeki yılda da devam edecek şekilde sürekliliği olan ağaçlandırma konusu şubelerimizin önem vermesi gereken bir konudur. Yazının başında da belirttiğimiz gibi, şubelerimiz ilgili Orman Bölge Müdürlüğüne veya İşletme Müdürlüğüne başvurarak 2013 yılında da ağaçlandırma için yer ve fidanlık talep edebilirler.

* * *

Faaliyetler gözden geçirildiğinde, Türk Dünyası’nın ağırlık kazandığı görülmektedir. Gerçekten de Türk Ocaklarının önümüzdeki dönem başlıca meşgalesi, Türkiye’nin etnik fitne, Anayasa’dan Türklük kavramının çıkarılması, Yerel Yönetimler Yasası’nın tedrici bir şekilde üniter devlet yapısını değiştirecek ve bölgesel özerk yapılara kapı aralayacak yönde genişletilmesi gibi meseleleri arasında, Türk Dünyası olmalıdır. Böyle bir yaklaşım, PKK, BDP, KCK ve bunların arada topladığı Demokratik Toplum Kongresi gibi oluşumların kamuoyunda muhtemel yıkıcı etkilerine karşılık panzehir görevi görecektir.

15–17 Kasım 2012 tarihlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesiyle birlikte Ankara’da icra edilen, 18 Kasım 1012’de Eskişehir’deki konserle de taçlanan etkinlik, heyecan ve mesajlar bakımından 100. Yıl kutlama faaliyetlerinin zirvesi niteliğindeydi. 3-4 Ekimde yine Ankara’da Milli Kütüphane ile birlikte düzenlenen “Dilde, Fikirde, İşde Birlik” Bilgi Şöleninde özellikle Türk Dünyasından gençlerin konuşmasına ve 30 Mayıs - 1 Haziran 2012 tarihlerinde  “gerçekleştirilen “2. Türk Dünyası Kadınlar Kurultayı” esnasında ilk oturumda konuşan Türk yörelerinden gelen hanımlarımıza gösterilen ilgi Müzik Günlerindeki coşkuyla birlikte, Türk Ocaklarının yeni dönem meşgalesini işaret etmektedir: Biz Türk Dünyasının esas iş olarak algılamalıyız.

Türk Ocakları önümüzdeki dönem, Türk Dünyasında sesinin ulaştığı her yerde, Türk Dünyasının yakınlaşmasının önemini anlatmalı, bunun önündeki engelleri aşacak yolları bulmak için zihin yormalı, Türk Dünyasındaki gelişmeleri kamuoyuna anlatmalıdır; Türk Ocakları Türk Dünyası için kamuoyu oluşturan bir sivil toplum örgütü olmalıdır.

Bütün bunları söylerken Türkiye’nin meselelerine elbette bigâne kalmamalıyız. Ancak bunlar için harcayacağımız zaman ve emek, başlıca işimiz olarak benimseyeceğimiz Türk Dünyasına yönelik çalışmaları ihmal etmeye yol açmamalıdır.