TÜRK OCAKLARI

GENEL MERKEZİ

Irak Türkmenlerinin Sağlık Giderleri İçin Nihayet Muhataplarının Anlayabileceği Bir Metin Yayınlandı

Türk Ocakları internet sitesini takip edenler bu konuda kaç yazı yazdığımı bilirler. Irak’taki zulümden kaçarak Türkiye’ye sığınmak zorunda kalan kardeşlerimiz önce adeta başıboş bırakıldılar. Nereye gidip nerede duracaklarını bilmiyorlardı. İçlerinde yaralılar, hastalar vardı. Hastanelere başvurduklarında paralar istendi, faturalar çıkarıldı, ödeyemediler. Türk Ocakları olarak biz ve bu konuya duyarlı başka sivil toplum kuruluşları yardımcı oldukları için bazı küçük problemleri halledilse de durum vahimdi. Devletin el atarak tıpkı “Suriye Arap Cumhuriyeti Vatandaşları”na tanınan hakların onlara da tanınması gerekiyordu.

 

                Önce, “acil servislere başvurabilecekleri” ile ilgili bir yazı çıkmıştı. Çare olmayacağı belli idi ve olmadı. Sonra bir başka yazı, “bilmem şu kararnameye ek, o genelgeye ilave” gibi kulağı tersten gösteren, açık ve net anlaşılamayan, nereye nasıl fatura edileceğini belirtmeyen ve iyi niyetli hastane görevlilerini bile çileden çıkaran talimatlar geldi ve kardeşlerimizin sağlık sorunları hatır – gönül işleri ile yürümeye devam etti.

 

                Sağlık Bakanlığı, Başbakanlık, AFAD yetkilileri ile görüşmeler yapıldı ise de çözüm uzadıkça uzadı. Nihayet biz, Türk Ocakları Genel Merkez heyeti olarak Türkmen kardeşlerimizin sağlık, eğitim, kimlik vs. konularını iletmek üzere Sayın Başbakan’dan randevu alarak görüşüp konu ile ilgili raporumuzu takdim ettik, anlattık. Derken, Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurumu Başkanlığı’nca 25 Mart tarihinde ilgili sağlık kuruluşlarına gönderilen Bakanlar Kurulu Kararı ile mesele çözüme kavuşmuş görünüyor. Bu Karar da zaten konunun nasıl çetrefilli ve dolambaçlı olduğu ifade ediliyor. İlgili maddeler ve Atıflar yapıldıktan sonraki ifadelere bakın:

 

          “…..Kurumumuza bağlı sağlık tesislerinde mezkûr Bakanlar -Kurulu Kararlarına yönelik, uygulamada tereddütlerin yaşandığı anlaşılmış olup, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyâç duyulmuştur:

 

1-      ……………………………….

 

2- 2015/248 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki   Vakıflar Genel Müüdürlüğü’ne ait  arşiv belgelerinde adı geçen ülkelerin vatandaşı olup Türkiye Cumhuriyeti Devletiyle vatandaşlık bağı bulunmayan fakir ve garip hastalara sunulan sağlık  hizmetlerinin ise Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne, SUT usul ve  esasları çerçevesinde fatura edilmesi,

 

Diğer taraftan mezkûr Bakanlar Kurulu Kararları kapsamındaki hastaların başvuru şekli,  başvuru esnasında sunacağı belgeler vb. hususların ilgili kurumlar nezdinde (İçişleri Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü) açıklığa kavuşturulmasını müteakip Genel Sekreterliklerimize duyurusu Yapılacaktır.

 

Konunun bu çerçevede değerlendirilmesi ve bağlı sağlık tesislerinize bilgi verilmesi hususunda gereğini rica ederim.  Dr. Burhan SULHAN  Kurum Başkanı a. Kurum Başkan Yardımcısı.    

 

 

İşin özeti şu: Artık sağlık kuruluşlarının, Türkmenlerin sağlık giderlerini nereye, nasıl fatura edecekleri belli: Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne. Ne diyelim, “Geç olmasın da güç olsun” derler ama bizimki hem geç, hem güç oldu. Buna da şükür.