TÜRK OCAKLARI

GENEL MERKEZİ

Muhteşem Süleyman’ı Harem Dairesine Hapseden Dizi Yapımcılarına ve Sünepe Sarkozy’e İthaf Olunur
Osman OKTAY

Yıl 1526…

Fransa Kralı I. Franceois, “İsapanya Kralı ve Almanya İmparatoru” unvanlarını taşıyan Charles Quint’e esir düşmüştü. Fransa Kralı, annesi Luiz de Savua aracılığı ile, Jean Frangipani isimli elçiyi Kanunî Sultan Süleyman’a göndererek yardım istedi. Elçi hem Fransuva’dan hem de annesinden birer mektup getirmişti.

Avrupalılar tarafından “Muhteşem Süleyman” adıyla anılan Kanunî, mektupları okuyup elçiyi dinledikten sonra şöyle bir mektup yazdı:

“Ben ki; Akdeniz’in ve Karadeniz’in ve Rumeli’nin ve Anadolu’nun ve Rum’un ve Dulkadır Vilâyeti’nin ve Diyarbakır’ın ve Acem’in ve Şam’ın ve Halep’in ve Mısır’ın ve Mekke’nin ve Medine’nin ve Kudüs’ün ve bütün Arap diyarının ve Yemen’in ve daha nice memleketlerin -ki, yüce atalarımızın ezici kuvvetleriyle fethettikleri ve benim dahi ateş saçan kılıcımla fetheylediğim nice diyarın- Sultanı ve Padişahı Sultan Bayezıd oğlu Sultan Selim Han oğlu Sultan Süleyman Han’ım.

Sen ki, Françe Vilayeti’nin Kralı Françesko’sun!

Sultanların sığınma yeri olan kapıma, sadık adamın Frankipan ile mektup gönderip ve bazı ağız haberi dahi ısmarlayıp “’Memleketinizin düşman istilasına uğradığını, zindana atıldığınızı bildirip kurtarılmanız hususunda bu taraftan yardım ve medet istemişsiniz. Her ne ki demiş iseniz; yüksek katıma arz olunup teferruatıyla öğrendim.

Padişahların bozguna uğraması ve hapsedilmesi şaşılacak şey değildir: Gönlünüzü hoş tutup hatırınızı incitmeyiniz.

Ulu Ecdadımız daima düşmanı kovmak ve memleketler fethetmek için seferden geri kalmamıştır. Biz dahi onların yolundan yürüyüp her zaman memleketler ve sağlam kaleler fetheyleyip gece – gündüz demeden atımız eğerlenmiş, kılıcımız kuşanılmıştır.

Allah hayırlar versin ve iradesi ne ise o olsun. Bunun dışındaki durum ve haberleri adamınızdan sorup öğrenesiniz, vesselâm!..”

İşte Kanuni Sultan Süleyman, işte Fransa Kralı… “Dün öyleydi, bugün böyle” mi diyeceğiz? Yok öyle şey! Aşağılık duygusu bize yakışmaz. Şu sünepe Sarkozy de ne olusa olsun, nasıl böbürlenirse böbürlensin aynı b..’un soyudur ve neticede “Françe Vilayeti’nin Kralı Françesko”dur, o kadar. Bunu, tarihi dizi yapmak için ortaya çıkanlar da anlamalı ve Padişahları haremin dışına çıkarmalıdırlar. Öyle değil mi?