CUMHURİYET’İMİZİN YÜZYILI BİLGİ ŞÖLENİ (100 Yıllık Birikim ve Gelecek Tasarımımız) PROGRAM 21 Ekim 2023/Millî Kütüphane

CUMHURİYET’İMİZİN YÜZYILI BİLGİ ŞÖLENİ (100 Yıllık Birikim ve Gelecek Tasarımımız) PROGRAM 21 Ekim 2023/Millî Kütüphane

CUMHURİYET’İMİZİN YÜZYILI BİLGİ ŞÖLENİ

(100 Yıllık Birikim ve Gelecek Tasarımımız)

PROGRAM

21 Ekim 2023/Millî Kütüphane

09.30-10.30

Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı

Açılış Konuşmaları

I. Oturum: Türkiye ve Türk Dünyası

10.30-11.45 Büyük Salon

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahim Ethem ATNUR

20. Yüzyılda Türk Dünyası - Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ

Türkiye’de Türk Dünyası Algısı ve Birikimi - Prof. Dr. Üçler BULDUK

Sovyet Sonrası Türk Dünyası ve Türkiye İşbirliği - Prof. Dr. İbrahim Ethem ATNUR

Türk Dünyasının Yeni Yüzyıldaki İstikameti: Türk Devletleri Teşkilatı- Prof. Dr. Mehmet Akif OKUR

11.45-12.00 Ara

II. Oturum: Eğitim ve Bilim

12.00-13.15 Büyük Salon

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ

Cumhuriyet Dönemi Eğitimine Yön Veren Temel Düşünceler - Prof. Dr. Mustafa SEVER

Cumhuriyet Dönemi’nde Öğretmen Yetiştirmeye Yönelik Politikalar - Prof. Dr. Nejla GÜNAY

Cumhuriyet Dönemi’nde Türkiye’de Yüksek Öğretim - Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR

Cumhuriyet Dönemi’nde Bilim Politikaları - Prof. Dr. Ramazan ACUN

III. Oturum: Ekonomi ve Teknoloji

12.00-13.15 Küçük Salon

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa YILDIRAN

Cumhuriyet Dönemi Ekonomi Politikalarının Muhasebesi - Prof. Dr. Ahmet UZUN

Cumhuriyet’in Yeni Yüzyılında Sanayi Politikaları - Prof. Dr. Yüksel BAYRAKTAR

İkinci Yüzyılında Türk Ekonomisi: Kadim Sorunlara Özgün Çözümler - Prof. Dr. Mustafa YILDIRAN

Geleceğin Teknolojileri - Doç. Dr. Tayfun FINDIK

13.15-14.00 Öğle Arası

IV. Oturum: Çevre ve İklim Değişikliği

14.00-15.15 Büyük Salon

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hasan KOÇYİĞİT

Çevre Kavramı ve Türkiye’de Çevre Sorunlarının Ortaya Çıkışı - Doç. Dr. Hasan KOÇYİĞİT

Türkiye’de Ulusal ve Uluslararası Çevre Politikaları - Doç. Dr. Gülden GÖK

Türkiye’de Çevre Eğitimi - Doç. Dr. Hakan ÇELEBİ

İklim Değişikliği ve Türkiye’ye Etkileri- Doç. Dr. Oğuzhan GÖK

V. Oturum: Türk Toplum Yapısı

14.00-15.15 Küçük Salon

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hilmi DEMİR

Türkiye’de Toplumsal Değişim - Prof. Dr. Serdar SAĞLAM

Türk Aile Yapısı - Hava ÖMEROĞLU

Din ve Toplum - Prof. Dr. Cemal TOSUN

Cumhuriyet’imizin İkinci Yüzyılına Girerken Türk Gençliğinin Değişimi - Doç. Dr. Hasan EŞİCİ

15.15-15.30 Ara

VI. Oturum: Türkiye’nin Kültür ve Düşünce Hayatı

15.30-16.45 Büyük Salon

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yusuf SARINAY

Türkiye’de Felsefi Düşüncenin Serencamı - Prof. Dr. Levent BAYRAKTAR

Türkiye’de Kültür Değişmesini Hızlandıran Faktörler - Doç. Dr. Fahri ATASOY

Cumhuriyet Dönemi Edebiyat Sanatı - Prof. Dr. Mümtaz SARIÇİÇEK

Kültürel Değişim Karşısında Millî Kültür Politikaları - M. Kadir ATASOY 

VII. Oturum: Nüfus, Göç ve İskân Politikaları

        1.   Küçük Salon

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Çağatay ÖZDEMİR

Cumhuriyetin Dönemi’nde Dış Göç ve İskân Politikası - Prof. Dr. Seyfi YILDIRIM

Sığınmacılar Özelinde Türkiye’nin Güvenlik Politikaları - Prof. Dr. Hasan YAYLI

Göçmenlerin Uyum Sorunları - Prof. Dr. Erdal AKSOY

Göçmenlerin Türk Nüfus Yapısında Meydana Getirdiği Değişimin Sonuçları - Doç. Dr. Çağatay SARP

17.00-17.30

Kapanış ve Değerlendirme