TÜRK OCAKLARI

GENEL MERKEZİ

Ah, Yangın!

Ağla anne
Yanıyor dünya
Kanserli bir yara bu hâl
Lal gecelerden varılmaz sabaha
Zulmü alkışlayan gün
Kan ile karşılanır uzaklarda
Su değil damardadolaşan o kızıl sıvı
Taş değil sol yanımda çırpınan kuş…

Anne ağla
Dünya yanıyor
Türkmeneli ve Ehlidin
Adı gâh Kerkük gâh Filistin
Bebeklerin uzvudurher yandadolaşan
Canı yanıyor soydaşın hem dindaşın
Küffar postalı çiğniyor mabetleri
Rengi kızıl şimdi göklerin
Ağlayalım anne
Yetmese bile akan yaş
Yanan dünyayı soğutmaya
Ağla anne…

Sedâ..