Malum bir merkezde konuşlanarak Türk Ocakları 43. Olağan Genel Kurulu’nun iptali için dava açan Ömer Ay’ın söz konusu davada mahkemenin kesinleşmemiş kararını Ocaklıların e-posta adreslerine gönderdiği öğrenilmiştir. Söz konusu mesajda hukuk vurgusu yapan bu zat, mahkemenin iptal hükmünün hangi eksikliğe dayandığından bahsetmemektedir. Dava dilekçesinde pek çok konuyu sıralayıp Genel Kurul’un iptalini ve Ocak’a kayyum atanmasını talep eden davacının bu taleplerinin hiçbiri yerinde bulunmamış, sadece Kanun ve Tüzük’te belirtilen çağrı usulünün şekil şartındaki bir eksiklik yüzünden 43. Olağan Genel Kurul’un, temyiz yolu açık olmak üzere iptaline karar verilmiştir.

 

Aziz Ocaklılar!

 

Türk Ocakları Merkez Yönetim Kurulu, gerekçeli kararın tebliğinden sonra temyiz yoluna gidecektir. Bilirkişi raporuna yaptığımız itirazda, duyurunun Dernekler Yönetmeliği’ndeki çağrı usulüne dair maddeye göre, öz ve esas itibarıyla gerçekleşmiş olduğunu, delegelerimizin temsil ettiği şube başkanlarına yasal süre içinde iki kez genelge gönderildiğini ifade etmiştik. Şart olmaktan resmen çıkarılmış olan “mahalî bir gazetede  duyurusu yapılmış olma”  şartı yerine getirilmediği için bir eksiklik tespit edilmiş oldu. Vicdan, izan ve insaf sahibi hangi Türk Ocaklı,  çok yüksek bir katılımla gerçekleşen 43. Olağan Genel Kurul’un delegelere duyurulmamış olduğunu iddia edebilir?  İnsani bir hatadan kaynaklanan, konunun özüyle hiç ilgisi olmayan bir eksiklik yüzünden Türk Ocakları Olağan Genel Kurulunun iptali için mahkemeden karar çıkartanlar, bu muazzam (!) başarılarıyla iftihar edebilirler. Her türlü baskıya, duygu sömürüsüne rağmen Türk Ocaklı delegelerin büyük bir farkla göreve getirdiği heyet olarak büyük bir inanç ve azimle önümüzdeki Nisan ayında yapılacak 44. Olağan Genel Kurul’a hazırlanıyoruz.

 

Türkiye’nin ve Türk-İslam dünyasının ateşten bir çemberden geçtiği bugünlerde, Türk milletine hizmet eden her kuruluşa büyük görevler düşmektedir. Bu kurumlarda göreve talip olmak, bütün vatanseverlerin hakkı ve görevidir. Ancak, delegenin hür iradesinin lekesiz ve tertemiz tecelli ettiği bir Kurultay’ı işin özü ve esasıyla ilgisi olmayan ve sonuca asla tesir etmeyen basit ve teknik bir eksikliği  bahane ederek  iptal ettirmenin, birtakım insanların marazi, nefsani duygularını tatmin dışında, Türk milletine hangi faydasının olduğunu siz Aziz Ocaklıların takdirine bırakıyoruz.

 

Saygıyla duyurulur.

 

Türk Ocakları Genel Merkez Yönetim Kurulu


PAYLAŞ