Yer: Türk Ocakları Genel Merkezi

Tarih: 14.05.2016


Türk Ocakları Genel Merkez Gençlik Kolları’nın ve Merkez Yönetim Kurulu’nun ortak hazırladığı Türk Ocakları Akademisi’nde bu hafta milli meseleler oturumunda Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Seyfi Yıldırım “Batı Trakya ve Patrikhane Meselesi” hakkında konuştu.

 

Lozan Konferans’ında ilk görüşülen konulardan birinin Batı Trakya olduğunu söyleyen Yıldırım, Lozan Antlaşması ile Batı Trakya’nın Yunanistan’a bırakıldığını ifade etti. Mübadele konusundan da bahseden Yıldırım, Batı Trakya Türklerine verilen hakların ve mübadele yasalarının kâğıt üzerinde kaldığını, hatta Yunanistan hükümetinin Batı Trakya Türklerini göçe zorladıklarını söyledi. Patrikhane’nin de Batı Trakya konusunda çok ciddi müdahaleleri olduğunu belirten Yıldırım, bu müdahalelerden en önemlilerini buhranlı dönemde bölgeye Rum göçünün zorlanması ve Rum komitelerinin maddi manevi desteklenmesi olarak açıkladı. Yıldırım, Rumca’nın ve Rum hâkimiyetinin en büyük savunucusunun Patrikhane olduğunu vurgularken, Türkiye’nin dış politikasında karşılaştığı güçlüklerin Patrikhane’nin yükselişine sebep olduğuna değindi. Soru cevap kısmının ardından milli meseleler oturumu sona erdi.

 

İlahiyat oturumlarında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Maraş, “İslam Düşüncesinin ve Kelamın Oluşumu” hakkında konuştu. Maraş, Kur’an-ı Kerim’i anlamak için fizik, kimya, biyoloji, matematik ve tıp gibi bilimlerin temel kurallarının bilinmesi gerektiğini vurguladı. Kur’an-ı Kerim’in her dönemde, her alana hitap ettiğini söyleyen Maraş, “Din benim Kur’an-ı Kerim’den, vahiyden anladığımdır” ifadesinde bulundu. Maraş, insan sorumluluğun göz ardı edilerek tüm eylemlerden tamamen Allah’ı sorumlu tutan kader anlayışına karşı çıktı. İnsanın, bu dünyada mutlu olmaya ve mutlu etmeye uğraşması gerektiğini söyleyen Maraş, “Biz adaletin hâkim olduğu bir dünya cenneti kurmaya aday olmalıyız” dedi. Maraş, geçmişte ecdadımızın bunu Nizam-ı Âlem ülküsüyle gerçekleştirdiğini hatırlattı. Kur’an-ı Kerim’in insana adeta bilimsel bir zihin inşa ettiğini belirten Maraş, Kur’an-ı Kerim’i tam olarak anladığımızda tüm bilimlerin doğuşunu da Kur’an-ı Kerim’de görebileceğimizi ifade etti. Maraş, ilmin hakikati ve dinin hakikatinin birbirinden ayrılamayacağını ve değişmeyeceğini vurguladı. Soru cevap kısmının ardından ilahiyat oturumu sona erdi.

 

 

 

 


PAYLAŞ