Yer: Türk Ocakları Genel Merkezi

Tarih: 19.03.2016


Türk Ocakları Genel Merkez Gençlik Kollarının ve Merkez Yönetim Kurulu’nun ortak hazırladığı Türk Ocakları Akademisi’nde bu hafta ilahiyat ve milli meseleler oturumları başladı. Milli Meseleler oturumlarının ilk dersinde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi araştırma görevlisi Gökberk Yücel “Mekânın Anlamlandırılıp Vatan Oluşu” konusu üzerine konuştu.

 

Thales ve Descartes gibi düşünürlerin fikirlerine yer veren Yücel, vatan kavramını tanımladı. Yücel, insanların yaşadıkları coğrafyadan etkilenerek medeniyet kurduklarını ifade etti. İnsanların düşünceleriyle kendi mekânlarını inşa ettiklerini söyleyen Yücel, insan varlığının mekânı inşa ederken hafıza ve mimari unsurların önemli olduğundan bahsetti. Yücel, “Süleymaniye’ye, Tuna’ya, Drina’ya bir anlam yüklüyorsak bu bizim varlığımızın mekânı inşa edip anlamlandırmasıyla ilgilidir” dedi. Kadının hanedeki rolü gibi vatanda da rolünün olduğuna değinen Yücel, nasıl bir kadın çocuğuna gelenek görenekleri ve birikimlerini aktarıyorsa bulunduğu coğrafyada da atayurttan almış olduğu bilgileri anayurda taşıdığından dolayı vatanın namusunu koruma anlayışının kadının namusunu koruma anlayışından geldiğine dikkat çekti. Yücel,  Türklerin vatan anlayışında gökkubbe altında Türklerin ayak bastığı her yerin il olduğunu ifade etti. Modern vatan olgusunun ise Namık Kemal ile başladığını söyleyen Yücel, turan ülküsünde iki ayrı inancın olduğunu ekledi. Yücel, “Tarihi nasıl yazarsanız coğrafyayı da o şekilde inşa edersiniz” dedikten sonra günümüzdeki terör olaylarını ve tarih şuurunun eksikliğini bellek sorununa dayandırdı.

 

İlahiyat oturumlarının ilk dersinde ise Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Maraş “İlahiyat’a giriş ve temel kavramlar” üzerine konuştu. Din kavramını açıklayan Maraş, klasik tanımlamalara ek olarak “Din, Allah’ın gönderdiği kitaptan anladıklarımızdır” dedikten sonra vahiy kavramını da açıkladı. Maraş, vahiyden anladıklarımızı hayata uyarlamamız gerektiğini ekledi. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) dünyevi hareketleri ve işlerinin sünnet olmadığını söyleyen Maraş, sünnetin ibadetlerle ilgili olduğunu ifade etti. Maraş, kâinatı okumanın Allah’ın varlığının en büyük delili olduğunun altını çizdi. İslam’da dört tane bilgi kaynağından bahseden Maraş, bu kaynakların ilkinin akıl olduğunu ve aklın diğer kaynakların da temelini oluşturduğunu vurguladı. Maraş diğer kaynakların beş duyumuz, Peygambere gelen haber(vahiy) ve Peygamberin haberi(sünnet) olduğunu ekledi. Maturidi’nin “Aklın Allah’ı bulması vaciptir” sözüne değinen Maraş, aklın olmadığı yerde dinin de olmayacağını dile getirdi. Program soru cevap kısmının ardından sona erdi.      

 

Haber: Hilal Süyümbike MARAŞ


PAYLAŞ

Resim Galerisi