Yer: Türk Ocakları Genel Merkezi

Tarih: 28.05.2015


Akademik Çalışma Grubu'nun geleneksel akşam sohbetinde 28 Mayıs 2015 Perşembe günkü konuğu Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tufan GÜNDÜZ idi. “Osmanlı-Safevi İlişkileri ve Kızılbaşlık Kavramı” başlıklı programda Tufan Gündüz, Şiilik/Alevilik/Kızılbaşlık kavramları, Safevi devletindeki Kızılbaş Türkmenlerin rolü ve Çaldıran Savaşı’nın önemi ve etkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

 

            Safevi Tarikatının  dilinin Türkçe olmasından ötürü, Farslar üzerinde hiç etkisi olmadığını, Kürtler üzerinde ise çok az etkisi olduğunu ifade etti.

 

Kızılbaş kelimesinin oluşumunu da anlatan Gündüz, o dönemde her tarikatın kendisini sembolize eden bir başlık kullanması geleneği olduğunu, Safevi tarikatının şeyhinin Peygamber Efendimizi rüyasında gördüğünü ve kırmızı başlık takması gerektiğini söylediğini, bunun üzerine kendisinin kırmızı etrafında beyaz sarık taktığını ve zaman içerisinde bunun müritlerince de kullanılmaya başlandığını, ancak bilahare kızılbaşlık kavramının siyasi olarak kullanılmaya başlandığını anlattı.

 

Kızılbaşların kendilerini Türk değil Türkmen olarak adlandırdığını ve Türk kelimesinin onlar için devlet otoritesini temsil ettiğini ifade eden Gündüz, Cumhuriyet döneminde tekke ve zaviyelerin kapatılması kapsamında cemevlerinin de kapatıldığını, bu yüzden orijinal tarikat kurallarının yeni nesillere aktarılamadığını söyledi. Şu an Alevilerin küstürülmüş olduğunu ve isteklerinin gözardı edildiğini, Kızılbaşların tarikat geleneklerini devam ettirebilmesi ve sonraki nesilllere aktarım yapabilmesi için cemevlerinin eski fonksiyonlarını ifa eder duruma getirilmesi gerektiğinivurguladı. 


PAYLAŞ