Yer: Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi

Tarih: 26.03.2016


Türk Ocakları Genel Merkezi ve Türkiye Kamu-Sen işbirliğiyle düzenlenen “Anayasa Yenileme Sürecinde Türkiye ve Tehditler” isimli panelde anayasa yenileme sürecinde anadilde eğitim, hükümet sistemi, vatandaşlık ve Türklük kavramı konuşuldu. Oturum başkanlığını Türk Ocakları Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Şahingöz yaptığı paneleGazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim ÜyesiProf. Dr. Hasan Tunç, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. Murat Sezginer ve Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vahit Doğan katıldı.

 

“BİRDEN FAZLA RESMİ DİL EGEMENLİĞİN PAYLAŞILMASIDIR”

 

İlk konuşmacı olarak söz alan Prof. Dr. Hasan Tunç, anayasa yenileme sürecinde anadilde eğitim başlığı üzerine konuştu. Anayasaların devleti kuran temel kanunlar olduğunu ifade eden Tunç, temel ilkelerde yapılan en ufak değişikliğin bile devletin yıkılmasına sebep olacağını çünkü bu esasların devletin var olma esasları olduğunu söyledi. Tunç, dilin bir devlette egemenliğin göstergesi olduğunu ve hiçbir egemen güçte birden fazla resmi dil olamayacağını belirtti. Birden fazla resmi dilin egemenliğin paylaşılması olduğunu çünkü dilin egemenliğin en temel göstergesi olduğunu vurgulayan Tunç, çeşitli ülkelerdeki tek dil uygulamalarından bahsetti.

 

“TÜRKİYECİLİK ZİHNİYETİ DAHA ÖNCE DE BAŞARILI OLAMADI”

 

İkinci konuşmacı Prof. Dr. Murat Sezginer anayasa yenileme sürecinde hükümet sistemi hakkında konuştu. Kanuni Esasi de dâhil olmak üzere anayasalarımızda Türk adının hiçbir zaman çıkarılmadığına vurgulayan Sezginer, asli kurucu iktidar tanımını devleti en temelde kuran idare olarak yaptı. Sezginer, Osmanlı döneminde de aydınların devleti kurtarma reçetelerinin olduğuna ve günümüzde nasıl “Türkiyecilik, Türkiye vatandaşı” kavramlarının üzerinde duruluyorsa o zaman da “Osmanlıcılık” kavramı üzerinde durulduğuna ve bu zihniyetin başarılı olamadığına değindi. Türkiye Cumhuriyeti kurulurken Osmanlı Devleti’nden geriye kalan Türk milletiyle anayasanın yazıldığını söyleyen Sezginer, “Türk anayasadan çıkarılamaz” dedi.

 

“BAŞKANLIK SİSTEMİNİN BAŞARISI İÇİN FEDERALİZM ŞARTTIR”

 

Sezginer, antidemokratik ve demokrasi kavramlarını açıkladıktan sonra anayasanın yasama, yürütme ve yargı hükümlerinin birbirleriyle ilişkilerini incelediğini belirtti. Parlamenter rejim ve başkanlık sistemini karşılaştıran Sezginer, parlamenter rejimde çift başlı yönetimden bahsederken “federalizm başkanlık sisteminin başarılı olması için şarttır” dedi. Sezginer başkanlık sisteminin Türkiye Cumhuriyeti için yalnızca heyecan olacağını, elimizdeki en iyi sistemin parlamenter rejim olduğunun altını çizerek konuşmasını bitirdi.

 

“TÜRKİYE’NİN TEK KURUCU UNSURU TÜRK MİLLETİDİR”

 

Son konuşmacı Prof. Dr. Vahit Doğan anayasa yenileme sürecinde vatandaşlık ve Türklük kavramı üzerine konuştu. Doğan, “Anayasa yapım sürecinde esas nokta nedir?” sorusu üzerinde durdu. Bazı kesimlerin bir rivayete göre Türkiye’de bulunan otuz altı etnik unsurun bir araya gelmesiyle Kurtuluş Savaşı verdiklerini ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduklarını iddia ettiklerini belirten Doğan, “ilimle hiçbir alakası olmayan bu iddianın nankörlükle ya da ihanetle ilgisi vardır” dedi. Doğan, Kanuni Esasi’deki Türk tanımını açıkladı ve 1924 Anayasası’ndaki tanımın Kanuni Esasi’dekinin daha Türkçeleşmiş hali olduğunu söyledi. Vatandaşlıkla millet kavramlarının birbirinden ayrılması gerektiğine değinen Doğan, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşunda otuz altı etnik unsurun bir araya gelmesiyle kurucu unsur olmadığını, bu iddianın hiçbir anayasada veya antlaşmada temeli olmadığını, tek kurucu unsurun Türk milleti olduğunu vurgulayarak konuşmasını bitirdi.

 

Haber: Hilal Süyümbike MARAŞ


PAYLAŞ

Resim Galerisi