Yer: Hacettepe Üniversitesi Beyaz Ev

Tarih: 28.12.2014


28 Aralık 2014 Pazar günü yıl sonuna denk gelen Türk Ocakları Genel Merkezi Hanımlar Kurulunun geleneksel aylık sohbetli sabah kahvaltısının konuşmacısı; Türk Dil Kurumu eski Başkanı,  hâlihazırda Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı görevine devam eden Sn..Prof. Dr. Şükrü Haluk AKALIN olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Beyaz Ev’de düzenlenen kahvaltımıza teşrif eden konuklarımıza ‘’Geçmişten Geleceğe Türkçemiz’’ hakkında bilgiler vermişlerdir. Yazılı metinlerden  önce Türklerin kayalara resimler çizerek kendilerini ifade ettiklerini Türk coğrafyasından öğrendiğimizi aynı yazıtların  Fransa’da da bulunduğunu belirtmişlerdir. Bu izlerin Türkçe ve Tük Kültürünü yansıtan kaynaklar olduğunu ve Türklerin Sümerceye kelimeler verdiklerini, yazı dilimizin Orhun Yazıtları ile başladığını, Osmanlıcanın farklı bir dil olmadığını, nitekim Kanun-i Esasinin 18. Maddesinde;  devlette çalışacak kişilerin devletin lisan-i resmisi Türkçeyi bilmesi şarttır hükmünün bulunduğuna dikkat çekmişlerdir. Ayrıca;  68. Madde  ile  kimler Mebus olamaz hususuna açıklık getirilerek, Türkçe bilmek  gerektiğine dair hükme yer verildiğini,  ilerleyen zaman içerisinde Türkçe okumak ve yazmanın dahi mecburiyet halini aldığını söylemişlerdir. Türkçenin bir bilim dili olduğunu da örneklerle izah etmişlerdir. İsmail Bey Gaspıralı’ nın bütün Türklerin birbirlerini kolaylıkla anlayabilecekleri ortak bir Türk dili oluşturabilmek hedefini özetleyen  ‘’Dilde , Fikirde, İşte Birlik’’ sözünü daima  çok iyi anlamak gerektiğini sözlerine eklemişlerdir.PAYLAŞ