Yer: Türk Ocakları Genel Merkezi Galip Erdem Salonu

Tarih: 28.02.2015


Türk Ocakları Genel Merkezi'nin her hafta düzenlediği Ocakbaşı Sohbetlerinde bu hafta konuk Gazi Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Boydaş’tı. Boydaş, Türk şehir kültüründe estetik ve sanat üzerine konuştu.

 

Katılımın yoğun olduğu programın açılış konuşmasını Türk Ocakları Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Şahingöz yaptı. Şahingöz, şehirleşmenin getirdiği sorunlara değindi. Şehirleşmenin kültürümüzden çok şey götürdüğünü belirten Şahingöz, toplu konutların insanları birbirlerinden uzaklaştırdığını ve yalnızlaştırdığını sözlerine ekledi. Konuşmasının ardından Prof. Dr. Nihat Boydaş’ı kürsüye davet etti.

 

“TANRI KIRLARI İNSANLAR ŞEHİRLERİ YARATMIŞTIR”

 

Prof. Dr. Nihat Boydaş konuşmasına kırsal ve şehirler arasındaki farktan bahsederek başladı. “Tanrı kırları, insanlar şehirleri yaratmıştır” diyen Boydaş, kırsalı yitirerek güzelliği yitirdiğimizi belirtti. Modern şehirlerin estetikten yoksun, tek tip halde geliştiğini sözlerine ekleyen Boydaş, “Modern şehirlerimiz, klasik mimarimizden nasiplenmemiştir.” dedi.  Eski mimari eserlerimizdeki güzelliğe ve estetiğe dikkat çeken Boydaş, “Atalarımız yalnızca inşa etmiyorlardı, aynı zamanda ibadet ediyorlardı.” dedi. Şimdiki inşa amaçlarının daha farklı olduğunu söyleyen Boydaş yalnızca kâr düşüncesi ile mimari faaliyetlerin yapılamayacağını belirtti.

 

“SANATÇI YARATMAZ, SANATÇI KEŞFEDER”

 

İslamiyet’in sanata verdiği önem noktasında çeşitli örnekler veren Boydaş, “İslam sanatı bir bütündür, cami etrafından gelişir” dedi. Hattatların da eserlerini ibadet şuuruyla verdiğini söyleyen Boydaş, sanatın önemini, “ Sanat Allah’ın emanetidir” cümlesi ile açıkladı.  Günümüzde sanatçıların eser ortaya koymayı “yaratma” ifadesi ile tanımladıklarını belirten Boydaş bunun çok yanlış bir ifade olduğunu yaratma eyleminin Allah’a mahsus olduğunu ve sanatçının keşfedebileceğini belirtti.

 

“BİZİM ESTETİĞİMİZ SOYUTTUR”

 

Sanat içerisinde kullanılan soyutluk ve somutluk kavramlarından bahseden Prof. Dr. Nihat Boydaş, “Bizim inanç sistemimiz soyut olduğu için estetiğimiz de soyuttur” dedi. Avrupalı sanatçıların yıllarca somut üzerinden hareket ettiğini ve eserlerinde somutu kullandığını sözlerine ekleyen Boydaş, somut ile ilgili malzemenin tükendiğini gören Avrupalıların Doğuya yani soyuta yöneldiklerini dinleyiciler ile paylatışı. Bu noktada bir konunun daha önemine dikkat çeken Boydaş, Avrupalıların soyuta yöneldiği döneme eş zamanlı olarak Doğu sanatçısının da somuta yöneldiğini söyledi.

 

“HER SANATÇI ESERİNDE KARAKTERİNİ YANSITIR”

 

Sanatçıların eserlerindeki inceliklere değinen Boydaş, her sanatçının eserlerinde özel izler var olduğunu bunun isteyerek yahut istemsiz şekilde eserlere yansıdığını belirtti. Bu izlerin eserlerdeki özgünlüğü arttırdığını belirten Boydaş, “Yeryüzünde ne kadar insan varsa o kadar yazı vardır. Her insan yazı şekli ile karakterini yansıtır” dedi. Sanatçıların geçmişi iyi bilmesi gerektiğini söyleyen Boydaş, gelenekten faydalanmak için tarih şuuruna sahip olmak gerektiğini sözlerine ekledi. Geçmişten faydalanmak ile geçmişi kopya etmenin farklı şeyler olduğunu söyleyen Boydaş, “Geçmişten faydalanmak gereklidir fakat geçmişi kopya etmek sanatı öldürür” dedi.

 

“SANATA GEREKEN ÖNEM VERİLMİYOR”

 

Çağımızda sanata ve sanatçıya gereken önem verilmediğinden yakınan Boydaş, “Belediyelerin görevi sadece su ve yol temini değildir, sanat merkezleri açarak gençleri buraya yönlendirmeleri gerekir” dedi. Ülkemizde insanımızın ve değerlerimizin kıymetinin bilinmediğini belirten Boydaş, gençlerimizin estetik ve sanattan yoksun, popüler kültür eksenin yetiştiğini belirtti. Sanatın içinde barındırdığı dallar hakkında görüşlerini paylaşan Boydaş, şiirin en büyük sanatlardan birisi olduğunu belirterek; “Kim şiirden söz ediyorsa, sanattan söz ediyordur” dedi. Şiire olan hayranlığı ile bilinen Prof. Dr. Nihat Boydaş açılan şiir bahsinin ardından Cemal Safi’den Rücû şiirini okudu.  Halk kültürümüzde önemli yer tutan türkülerin önemine de değinen Boydaş türkülerimizde temel üç tema olduğunu bunların Hayret(aşk), Ayrılık ve Ölüm olduğunu söyledi.

 

“NE YAZIK Kİ BUGÜN MEDYA SANATTAN DAHA GÜÇLÜ”

 

Günümüzde medyanın büyük bir otorite olduğunu belirten Boydaş, “Medyadaki asıl amaç sanatı, sanatçıyı yüceltmek değil kâr etmektir” dedi. Televizyonlarda sanatçı sıfatı ile boy gösteren çoğu kişinin sanatla alakası olmadığını söyleyen Boydaş, onların sanatçı geçindiğini belirtti. Eski dönemlerde şiir şairin önünde giderdi, günümüzde şair şiirin önüne geçti diyen Boydaş bu durumun pek sağlıklı olmadığını belirtti. Gerçek sanatçıların ünlü olmak gibi bir dertlerinin olmadığını aktaran Boydaş “Gerçek, onurlu sanatçılar televizyona çıkmak istemez” dedi. Sanatın hak ettiği yere tekrar gelebilmesi için herkesin sorumluluk alması gerektiğini belirten Prof. Dr. Nihat Boydaş, “Ne yazık ki bugün medya sanattan daha güçlü” diyerek konuşmasına son verdi.

 

Prof. Dr. Nihat Boydaş’ın konuşmasının ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Kendisine yöneltilen soruları Boydaş’ın içtenlikle yanıtlamasının ardından program sona erdi.


PAYLAŞ