Yaklaşık yüz yıl önce, Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde Türk milletine kefen biçmeye kalkışanlara karşı milli iradeyi ve milli egemenliği esas alan bir anlayışla destanî bir Millî Mücadele vermiştir. Ateşle imtihan edilen Türk milleti, yeni Ergenekon’dan Bozkurt Mustafa Kemal Paşa önderliğinde “ya istiklal ya ölüm” parolasıyla çıkarak Türkiye Cumhuriyetini ilan etmiştir.

Hanedana dayalı kadim imparatorlukların dağıldığı bu dönemde, 1912’de kurulmuş olan Türk Ocakları büyük rol oynamıştır. Osmanlı Devleti’nin son döneminde verilen beka mücadelesinde her cephede mücadele eden Ocaklılar, Millî Mücadelede de, Cumhuriyetin kurulup kökleşmesinde de büyük hizmetler vermişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu fikri Türk Ocaklarının Türkçülük düşüncesidir. Millî Mücadeleyi yürütenler dış güçler tarafından “Milliyetçiler” olarak adlandırılmışlardır. Mücadelenin önderi ve Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Paşa da daima millî egemenlik ve milliyet ilkelerine vurgu yapmıştır. Fikir babası Ziya Gökalp başta olmak üzere Türk milliyetçisi aydınlar ve siyasiler döneme damgasını vurmuştur.

Yüz yıl önce bu topraklar üzerinde dönemin büyük güçleri tarafından paylaşım savaşları yapıldı. Bugün de küresel hegemonya savaşı yürüten güçler, terör örgütleri eliyle coğrafyamızı yeniden tanzim etmeye çalışıyorlar. Önlerinde en büyük engel olarak gördükleri Türk devletine karşı türlü tuzaklar, kumpaslar kuruyorlar. Türk, düşmandan merhamet beklemez. Türk devletini yönetenler ise, o zaman Atatürk’ün yaptığı gibi, gerçekçi bir dış siyasetle bu oyunları bozmakla yükümlüdür.

Atatürk, Cumhuriyeti Türk gençliğine emanet etmiştir. Bugün Türk Ocakları gerek seminer faaliyetleri gerekse Genel Merkez ile bazı şubelerimizde birkaç yıldır yürütülen akademi programıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk milletinin geleceğinin teminatı olacak millî bilinç sahibi, fikri hür irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmektedir. Ülkümüz, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini muhafaza ve müdafaa etmek, Türk milletini çağdaş dünyanın en ileri milletlerinden biri haline getirmek; tarihte olduğu gibi, Türk milletinin önderliğinde bütün insanlığa adalet, hoşgörü ve huzur getirecek yeni. medeniyet tasavvurumuzu hayata geçirmektir.

Ülke ve bölge olarak ateşten çemberden geçtiğimiz bu kritik süreçte Cumhuriyetimizin ilanının 94. yıldönümünü idrak ediyoruz. Bu toprağı kanları ve canlarıyla vatanlaştıran ecdadımızı, başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarını, Türk milleti, devleti ve mukaddesatı için canları veren bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı tebrik ediyor, devletimizin bekası ve milletimizin birliği yolunda her türlü zorluğun üstesinden geleceğimize yürekten inandığımızı ifade etmek istiyoruz.

Ne Mutlu Türk’üm Diyene!

Prof. Dr. Mehmet ÖZ

Türk Ocakları Genel Başkanı


PAYLAŞ