İsrail’in Mescid-i Aksa’da yaptığı şiddet ve zulmü, kaygı ve endişeyle takip etmekteyiz. Mescid-i Aksa ve Kudüs, Hristiyanlar, Yahudiler ve biz Müslümanların önem verdiği kutsal bir merkezdir. İsrail’in, 1967’den bu yana, Doğu Kudüs’ü işgal ettiğini, bugüne kadar da her geçen yıl bu bölgede Yahudi yerleşimini kanunsuz bir şekilde artırdığını ve 1980’den bu yana da Kudüs’ün bütününün İsrail’in bölünmez ve birleşmiş başkenti yapılması anlayışına doğru hızla ilerlediğini büyük bir üzüntü ile müşahede etmekteyiz. 1988’den bu yana Filistin Devleti’ni tanıyan Türkiye’nin, İsrail’i bu hedeflerinden vazgeçirebilmek ve Yahudi yerleşimlerini engelleyebilmek için uluslararası alanda elinden geleni yapması, diğer İslam ülkelerinin de bu konuda azami çaba göstermesi gereklidir. Filistin konusunda her zaman duyarlı bir tavır sergileyen ve bugüne kadar da Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımayan Türkiye, yakın zamanda ABD Devlet Başkanı Trump’ın, ABD Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını, başkanlık vaadine rağmen askıya almasını ve yasadışı Yahudi yerleşimlerinin artmasını, bölge barışı açısından sakıncalı görmesini çok iyi değerlendirmelidir. Türkiye, ilahi dinlerin hassasiyetini, yapılan antlaşmaların ve BM kararlarının ihlal edildiğini ön plana çıkararak Kudüs’ün bir Yahudi başkenti olmasının önüne geçmelidir.

Olay artık, Batılılar, Amerika ve BM tarafından 1980’li yıllardan beri dillendirilen, masum ve haklı gibi gösterilmeye çalışılan, “İsrail’in meşru güvenlik endişeleri” boyutunu çoktan aşmış ve İsrail’in Kudüs’ün bütününü tamamen işgalinde son hamlelerine dönüştürülmüştür. Bugünlerde yaşananlar sadece temel inanç ve özgürlüklerin kısıtlanması anlamına gelmemekte; İsrail’in, yine terör ve güvenlik bahanesine sığınarak özelde Mescid-i Aksa, genelde de Kudüs’ün bütününü kendi topraklarına katma, bölünmez ve birleşmiş başkenti yapma hedefinde devam ettiğini göstermektedir. Bu açıdan Mescid-i Aksa’da Müslümanların ibadet etme özgürlüklerinin kısıtlanması çabalarının ve ibadet için gelenlere sık sık, terör ve güvenlik bahanesiyle, öldürmeye kadar giden şiddete dayalı fiilî müdahalede bulunulması gibi davranışların en kısa zamanda bitirilmesi gerekmektedir. İsrail Devleti’nin bu haksız ve zulme varan uygulamalarına karşı meşru tepkilerimizin ölçülü ve maksada matuf olmasına, İsrail ve destekçilerine bahane sağlamamasına da dikkat etmek durumundayız.

Türk Ocakları, bölgede barışın ivedilikle sağlanmasının en temel yollarından birisinin Filistin Devleti’nin dünyada tam anlamıyla tanınması ve haklarının iadesi olduğunu, İsrail’in 1967’den beri işgal ettiği Doğu Kudüs’teki işgal ve iskân politikasının bir an önce bitirilmesinin zorunluluğunu ve nihai olarak İsrail’in Harem-i Şerif’in kutsiyetine ve tarihî statüsüne saygı göstermesinin insani ve hukuki bir yükümlülük olduğunu, Türk ve dünya kamuoyuna duyurmayı bir görev bilmektedir.


PAYLAŞ