Türk Ocakları Balıkesir Şubesi, Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, Balıkesir’in Millî Mücadele Hareketindeki rolünü ve önemini Türkiye’ye ve dünyaya duyurmayı amaçlayan “Millî Mücadelenin 100. Yılında Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir Uluslararası Sempozyumu” sona erdi.

Sempozyuma Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu ve Türk Ocakları kaynaklarıyla destek oldu.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Türk Ocakları Balıkesir Şube Başkanı Tahir Korucuoğulları, “Düşmanı aylarca oyalayarak büyük kayıplar verdiren Balıkesirliler, Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da başlattığı Millî Mücadele hareketine dolaylı olarak önemli destekler vermişler. Bu sempozyumun; yüz yıldır hak ettiğimiz ama bir türlü alamadığımız İstiklâl Madalyası’nı almamıza vesile olmasını ümit ediyorum.” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz, “Ben bu şehirde yaşayan ve fetihlerle, her zaman başarılarla anılan bir toplumun, bir milletin ferdi olarak kurtuluşu veya ‘esaretten kurtulduk’ demeyi ar ediyorum kendime. Bazı şeyleri başaramadık, şehrimize girmelerini engelleyemedik ama esareti asla kabul etmedik.” dedi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da Türkiye’nin Türk ve İslam coğrafyası içinde önemli büyük bir sorumluluğunun bulunduğunu hatırlatarak, “Kuvayi Millîye şehrindeyiz. Bu ülkenin bir karışını dahi kimseye teslim etmeyeceğimizin tescillendiği, bunun tüm benliğimizle ortaya konduğu Balıkesir’deyiz. Millî Mücadelenin yüzüncü yılında hatırlamamız gereken bir nokta var; sorumluluğumuz Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını aşıyor. İnanıyoruz ki büyük milletimiz Türk ve İslam dünyasına önderlik yapmaya devam edecek.” diyerek Türkiye’nin sorumluluklarını vurguladı.  

Sempozyum düzenleme ve yürütme kurulu yaptığı açıklamada; "Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesini imzalayarak 1. Dünya Savaşı'ndan çekildi. Mütareke döneminde başta İstanbul olmak üzere Anadolu ve Trakya'da birbirinden bağımsız olarak Müdafaai Hukuk anlayışında pek çok dernek kurulmuştu. Böyle bir örgütlenme İzmir'in işgalinden bir gün sonra Balıkesir'de de görüldü. 16 Mayıs 1919'da Okuma Yurdu toplantısından sonra bir mevlit bahanesiyle 19 Mayıs 1919 tarihinde gerçekleştirilen Alaca Mescit toplantısı Balıkesir'deki örgütlenmenin ilk ciddi adımlarıdır. "Balıkesir  Hareketi  Milliye Reddi İlhak Hey'eti" adıyla bu oluşum Balıkesir'de dört mahalli kongre toplamış, Hacim Muhittin Çarıklı başkanlığında Alaşehir Kongresi örgütlenme bölgesel bir nitelik kazanmıştır. Bu dönemde halkın her kesiminden insanların katılımıyla ve büyük ölçüde sivil inisiyatif öncülüğünde Balıkesir'de milli bir şahlanışa şahit olundu. Kısa sürede örgütlenerek kongreler toplandı ve kararlar alındı. Ancak bir devlette görülebilecek fonksiyonlar uygulanarak Kuvayi Milliye cepheleri oluşturuldu. Batı Anadolu'da genişleyen Yunan işgalinin önünde, Ayvalık'tan başlayıp Bergama, Savaştepe, Soma, Akishar, Salihli ve Nazilli'ye uzanan cephelerin sevk ve idaresinin şerefi Balıkesir'e aittir.16 Mayıs 1919 tarihinden başlayarak, İngilizlerin Sevr taslağını Osmanlı Hükümetine kabul ettirmek amacıyla başlattırdıkları 22 Haziran 1920'de genel Yunan taarruzu sonucu, Balıkesir'in işgale uğradığı 30 Haziran 1920 tarihine kadar bir yılı aşan bir süre Yunan ilerleyişinin durdurulması şerefi yine Balıkesir'indir. Bu direniş Ankara'da TBMM'nin toparlanması ve düzenli ordulara geçme çalışmalarına zaman kazandırmıştır. Bunlara ilaveten Balıkesir aynı zamanda Milli Mücadele'de ilk ve son askeri kurşunların atıldığı il olma şerefine de sahiptir. Bu bakımdan Milli Mücadelede Balıkesir'deki Kuvayi Milliye çalışmaları sadece Balıkesir'i ilgilendiren mahalli ölçekli faaliyetler değil, Türkiye genelinde yürütülen mücadelenin zafere ulaşmasında en büyük katkıyı sağlayan faaliyetlerdir.  Balıkesir'de 30 Haziran 1920'de başlayan Yunan işgali 6 Eylül 1922'ye kadar 2 yıl 2 ay 6 gün sürmüştür. İşte, ümitsizliğin ve çaresizliğin hakim olduğu o karanlık günlerde bile milletin istiklalini, namus ve şerefini çiğnetmemek için Balıkesir çevresinde oluşturulan Kuvayi Milliye müfrezeleri, işgalci Yunan kuvvetleriyle kurtuluşa kadar mücadele etmiştir. Akıncı müfrezeleri Reisi sıfatıyla Balıkesir çevresindeki bütün Kuvayi Milliye birliklerini sevk ve idare eden Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem (Akıncı) Bey, Ulus ve Alaçam dağlarında Yunan jandarmasına karşı amansız bir mücadele yürütmüş ve esarete asla boyun eğmemiştir.  Belirtildiği üzere Milli Mücadelenin zaferle sonuçlanıp Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda bu kadar emek ve katkısı olan Balıkesir, İstiklal Madalyalı şehir olmayı fazlasıyla hak etmektedir. Başta siyasilerimizin, üniversitelerimizin, belediyelerimizin ve sivil toplum kuruluşlarının bu doğrultuda yoğun çalışmalar yapması gerekmektedir. Özellikle siyasi partilerimize mensup Balıkesir Milletvekilleri el ele vererek Balıkesirimize hem madalya hem de şerefli bir ön isim vermek için TBMM'ye ortak imzalı bir kanun teklifi vermeleri gerekiyor. İnşallah gerçekleştirilen bu sempozyum fitili ateşleyen bir kıvılcım olur. Nitekim bunun ilk semeresi Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bütün parti üyelerinin oybirliğiyle bu konuda alınan bir kararla sempozyum öncesinde görülmüştür.  1922 Eylül 2019 tarihlerinde Balıkesir'de gerçekleştirilen bu uluslararası sempozyum, 7 farklı ülke ve yurt içinden gelen 150'yi aşkın akademisyen ve araştırmacının sunumuyla fevkalade başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Bu sempozyuma katılan bilim insanları tarafından önerilen ortak konuları iki ana başlıkta toparlamak mümkündür. Birincisi, Milli Mücadele Balıkesir'de Kuvayi Milliye'ye öncülük eden tarihi şahsiyetlerin isimlerinin il merkezi ve ilçelerdeki caddelere, bulvarlara, meydanlara, parklara ve önemli tesislere verilerek hatıralarını yaşatıp gelecek nesillerde tarih bilinci oluşturmak,  ikincisi de  Türkiye'de Milli Mücadele konulu sempozyumlarda Ulu Türkistan coğrafyası başta olmak üzere diğer Türk beldelerinde geçmişte yürütülen milli uyanış ve mücadeleleri kıyaslayıp özdeşleştirmeye özen göstermek. Bunu sağlamak için de Türklerin yaşadığı ülkelerden, başta soydaş akademisyenler olmak üzere bu konuları çalışan diğer akademisyenleri Türkiye'ye davet ederek bilimsel katkı ve tanışıklığı arttırmak konularının son derece önemli hususular olduğu tespit edilmiştir. Bu verimli sempozyumda sunulan bildiri metinleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bildiri Kitabı olarak basılacaktır. Bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm kişi ve kurumlara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu sonucun Balıkesirimize, ülkemize ve ilim alemine hayırlı ve faydalı olmasını temenni ediyoruz" denildi.   


PAYLAŞ