Türk Ocakları Genel Merkezinin Cumartesi günleri düzenlediği Ocakbaşı Sohbetlerinde bu hafta, Prof. Dr. Musa Yıldız, “Hoca Ahmet Yesevi’nin İzinde” başlıklı bir konuşma yaptı.

Prof. Dr. Yıldız, “Ümit ediyoruz ki Hoca Ahmet Yesevi anılmaktan ziyade anlaşılsın, anlatılsın.” diyerek sözlerine başladı.

HOCA AHMET YESEVİ’Yİ ÖĞRENMEMİZDE FUAT KÖPRÜLÜ’NÜN ROLÜ ÖNEMLİDİR

Çalışmak için konu arayan Fuat Köprülü’ye Yahya Kemal’in Türkistan coğrafyasını tavsiye etmesinin önemli bir çalışmaya vesile olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yıldız, “Hoca Ahmet Yesevi’yi anarken Fuat Köprülü’yü anmadan geçmeyelim. Kendisi Millî Mücadele döneminde yazdığı ‘Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar’ isimli eserle Ahmet Yesevi’yi öğretmiştir. Eserin ilk bölümü Ahmet Yesevi’yi, ikinci bölümü de onun takipçisi Yunus Emre’yi anlatır. Köprülü’nün ölümünün ellinci yılını UNESCO’nun “Ahmet Yesevi Yılı” ilan etmesi de güzel bir rastlandı oldu.” diyerek Fuat Köprülü’nün Hoca Ahmet Yesevi ile olan ilişkisini açıkladı.

Hz. MUHAMMED’İN İLMİ HOCA AHMET YESEVİ’YE GEÇİYOR

Hoca Ahmet Yesevi’nin hayatını doğumundan vefatına kadar yaşadığı olaylarla anlatan Prof. Dr. Yıldız, “Hoca Ahmet Yesevi de tıpkı ilk Ahmet olan Hz. Muhammed gibi küçük yaşta anne ve babasını kaybediyor. Anne ve babasının vefatından sonra bir süre ablasıyla kalıyor. İlk eğitimini babasından ve dedesinden alan küçük Ahmet eğitimine devam etmek için onu Yesevi yapacak Yesi şehrine gidiyor. Orada Hz. Muhammed’in ilmini temsil eden hurmayı Arslan Baba’dan alıyor. Arslan Baba’dan hurmayı alması manevi alemde oluyor. Arslan Baba Hz. Muhammed döneminde yaşamış olan bir sahabe. Manevi âlemde Hz. Muhammed’in ilmini temsil eden hurma emanetini alan küçük Ahmet, Arslan Baba’dan eğitim alıyor. Arslan Baba’nın ruhunun maddi dünyadan tamamen ayrılmasından sonra eğitimi için Yusuf Hemedani Hazretleri’nin olduğu Buhara’ya gidiyor.” dedi.

HOCA AHMET YESEVİ’NİN BİR DAVASI VARDI

“Bugün Anadolu’da ve Balkanlar’da Türklük ve İslam varsa bu, Hoca Ahmet Yesevi’nin sayesindedir.” diyen Prof. Dr. Yıldız, İslam güneşini Batı Türkistan coğrafyasına Hoca Ahmet Yesevi’nin yansıttığını söyledi. Prof. Dr. Yıldız, “Yusuf Hemedani Hazretleri orada Ahmet Yesevi’nin donanımını, cevherini görüyor ve onu hiç yanından ayırmıyor. Böylece onu yetiştiriyor. Yusuf Hemedani Hazretlerinden sonra Buhara’da bir süre kalan ve hocalık görevini yerine getiren Hoca Ahmet Yesevi, Yesi’ye geri dönüyor. Hoca Ahmet Yesevi’nin bir davası var, o da şu: Türkistan’da insanlar, İslam’ı yürekten kabul etmişler ama kavrayamamışlar. Hoca Ahmet Yesevi, onlar İslam’ı kavrasın, diye diğer din ve ilim adamlarının aksine Türklere kendi dillerinde sesleniyor. Kendisine geleneğe aykırı hareket ettiği için serzenişte bulunanlara ise ‘Yesevi Fars dilini bilir de, sevip söyler Türkçeyi’ diyerek Mekke’den çıkan İslam güneşini Anadolu’ya bir ayna tutarak yansıtıyor. Bugün Anadolu’da, Balkanlar’da Türklük ve Müslümanlık varsa bu Hoca Ahmet Yesevi sayesindedir.” diyerek Anadolu coğrafyası için Hoca Ahmet Yesevi’nin önemini vurguladı.

HOCA AHMET YESEVİ’NİN EN BÜYÜK BAŞARISI ZAMANI İYİ KULLANMASIYDI

Hoca Ahmet Yesevi’nin Millî Mücadele dönemi gibi, 15 Temmuz gibi zor zamanlarda ayağa kalkmamıza ve kendimizi korumamıza yarayan mayayı kardığını belirten Prof. Dr. Yıldız, “Hoca Ahmet Yesevi’nin birinci başarısı Türkçeyi iyi ifade etmesi ve kullanması, ikinci başarısı zamanı iyi kullanmasıydı. Hoca Ahmet Yesevi, zamanının üçte birini ibadetle, üçte birini öğrencilerine eğitim vererek, üçte birini de kaşık ve kepçe yontarak hayatını kazanmak için kullandı. Sonuçlarını görüyoruz. Bizim de zamanı iyi kullanmayı öğrenmemiz lazım. Altmış üç yaşına bastığı zaman çilehanesine girdi ama dünyadan kopmadı; çilehaneden öğrencileriyle ilgilenmeye devam etti. Yaygın olan bilgiye göre 73 yaşında vefat etti. Vefat edinceye kadar çalıştı ve dört büyük eser bıraktı. Milletin düştüğü her zorlukta ayağa kalkmasını sağlayan mayayı kardı.” dedi. Prof. Dr. Yıldız, konuşmasını “Osmanlı’nın manevi kurucusu” olarak nitelendirdiği Şeyh Edebali’nin şu öğütleriyle bitirdi:

İlim bil, irfan bil, söz bil.

İkram bil, kural bil, doyum bil.

Usul bil, adap bil, sınır bil.

Yol bil, yordam bil.

Hâl bil, ahval bil, gönül bil.

Çok konuşma, boş konuşma, kem konuşma.

Mert ol, yürekli ol.

Kimsenin umudunu kırma.

Program, konuşmacıya teşekkür belgesi verilmesi ve soru cevap kısmıyla son buldu.

Haber: Mert Oğuz COŞKUN

 


PAYLAŞ

Resim Galerisi