Yer: Milli Kütüphane Konferans Salonu

Tarih: 30.05.2015


Türk Ocakları Genel Merkezi  kadının sosyal ve siyasal hayattaki yeri ve önemine dikkat çekmek amacıyla “Türk Toplumunda ve Türk Siyasetinde Kadın” başlıklı bir panel düzenledi. Türk Ocakları Genel Merkezi Hanımlar Kurulu’nun organizasyonu ile Millî Kütüphane Konferans Salonu’nda düzenlenen panel iki oturum şeklinde gerçekleşti.  Programın açılış konuşmasını Hanımlar Kurulu Başkanı Prof. Dr. Asuman Sunguroğlu yaptı. Sunguroğlu konuşmasına kadının günümüzdeki konumundan bahsederek başladı. Kadınların günümüzde geri plana itildiğini belirten Sunguroğlu, bunun sebeplerinin çok fazla olduğunu ifade etti. Türk kültürünün hem İslamiyet öncesi hem İslamî dönemlerinde kadına verilen değerin günümüzden çok daha ileri seviyede olduğunu söyleyen Sunguroğlu, yaşadığımız kültürel yozlaşma ile kadınların toplumsal hayatta geri plana itildiğini sözlerine ekledi. Türk kadının hak ettiği değeri yeniden görmesinin,  kültürel değerlerimizin yeniden işlerlik kazanması ile sağlanacağını belirten Sunguroğlu, “Kendi öz değerlerimize yeniden dönersek kadın hak ettiği değeri yeniden kazanacaktır” dedi.

 

Kadınlara doğru açıdan bakmanın gerekli olduğunu ifade eden Sunguroğlu, “Kadın yalnızca ev işlerini idare etmekle kalmamalı, sosyal yaşamda, kültürde, siyasette ve ekonomide rol almalıdır, başarılı toplumlar kendi iç dinamiklerini doğru kullananlardır” diyerek konuşmasına son verdi.

 

Sunguroğlu’nun ardından konuşan Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz, kadının sosyal hayattaki konumunun bir zihniyet meselesi olduğunu ifade ederek bu konunun çözümü için zihniyetin değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Konuya kadın erkek mücadelesi olarak bakmanın yanlış olduğunu da ifade eden Öz, konu hakkındaki isteklerin ve düşüncelerin etraflıca tartışılması gerektiğini söyledi. Konuşmasına Türk toplumunda kadının öneminden bahsederek devam eden Öz, toplumun yarısını oluşturan kadıların, toplumsal ve siyasal hayatta da hak ettikleri yere gelmelerini arzuladıklarını ifade etti.  Geçmiş zamanlarda Türk toplumdan kadının önemine dikkat çeken Öz, “Geçmişi ne kadar incelersek geleceğe o kadar geniş bakar ve onu şekillendiririz” dedi.

 

İki oturum şeklinde gerçekleşen panelin birinci oturumunun başkanlığını Türk Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Avşar yaparken, panelistler, Doç. Dr. İlhan Aksoy, Doç Dr. Emel Topçu ve  Prof. Dr. Halis Albayrak’tı, Oturum başkanı Prof. Dr. Filiz Avşar, Türk tarihinde kadının yeri ve önemine dair kısa bir konuşma yaptı. Avşar, Türk tarihine bakıldığında kadınların diğer toplumlardan çok daha fazla değer gördüğünü ifade ederek, sözü diğer panelistlere bıraktı.

 

 

“DEVLETİN GÜÇLÜ OLMASI KADININ TOPLUMDAKİ YERİ İLE ALAKALDIR”

 

Doç. Dr. İlhan Aksoy, bir devletin güçlü olmasının kadının toplumdaki yeri ile alakalı olduğunu ifade ederek, “Kadının köle olarak yaşadığı toplumlar gelişemez ve başarılı olamaz” dedi.  Türk tarihinde kadının yerini Türklere komşu olan devletler bağlamında değerlendiren Aksoy, komşu devletlerin kadınlara bakış açılarından örnekler vererek Türklerde kadının önemini dinleyicilerle paylaştı.

 

Aksoy’dan sonra konuşan, Doç. Dr. Emel Topçu ise kadın meselesinin yalnızca kadınları ilgilendiren bir durum olmadığını bu konuda erkeklere çok fazla iş düştüğünü ifade etti. Kadın haklarının gelişiminden ve toplumda var olma mücadelelerinden örnekler veren Topçu, Amerika ve Avrupa ekseninde kadın haklarının ilerleyişini değerlendirdi. Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti’nde kadın hakları savunucularından da bahseden Topçu, kronolojik bir değerlendirmeyle kadının siyasal hayattaki kazanımlarını dinleyicilerle paylaştı.

 

“BUGÜNKÜ TABLO KURAN’IN BİZE GÖSTERDİĞİ TABLO DEĞİLDİR”

 

Panelin birinci oturumunun son konuşmacısı olan Prof. Dr. Halis Albayrak, “İslam ve Kadın” başlıklı bir konuşma yaptı. Konuşmasının başlığına dikkat çeken Albayrak, “İslam ve Kadın” başlığının birçok çağrışımı olduğunu fakat “İslam ve Erkek” başlığında bir çağrışım uyanmadığını belirterek, “Din insanların tamamını kapsar, insan toplum ve tarihle tezahür eder” dedi.  İslamiyet’te ve Kuran-ı Kerim’de kadın ile ilgili konulara değinden Albayrak, İslamiyet’in kadınları koruyup kollayan ve ona önem veren bir din olduğunu ifade etti. İslamiyet kültüründe kadının önemi ile alakalı çeşitli örnekler veren Albayrak, “Bugünkü tablo Kuran’ın bize gösterdiği tablo değildir” dedi.

 

Panelin ikinci oturumun Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Nevin Güngör Ergan yaparken, panelistler Prof. Dr. Oya Akgönenç  ve Yrd. Doç. Dr. Belma Tokuroğlu’ydu.  İkinci oturumun açılış konuşmasını  Prof. Dr. Nevin Güngör Ergan yaptı.

 

Ergan, kadının yüklendiği vazifeler ile toplumun merkezini oluşturduğunu ifade ederek önemine dikkat çekti. Sunumunu istatistikler üzerinden yapan Ergan, Türkiye’de kadınların sosyal ve siyasal hayattaki oranlarını dinleyicilerle paylaştı. Kadınların okuma yazma oranından, iş hayatındaki oranlarına kadar birçok istatistiği anlatan Ergan, eğitimin kadınların işgücüne katılmasında önemli bir faktör olduğunu ifade etti. İstatistiklerin doğurduğu ve doğurabileceği sonuçları da katılımcılara anlatan Ergan bu oranların oldukça az olduğunu ifade etti.

 

“POLİTİKADA KADIN OLMAK ÇOK ZOR”

 

Ergan’ın ardından konuşan Prof. Dr. Oya Akgönenç, “Siyasette Kadın” başlığı altında siyaset ve kadın ilişkisini değerlendirdi. Aynı zamanda eski bir milletvekili olan Akgönenç, kendi siyasi hayatından da çeşitli anılar paylaştı. “Politikada kadın olmak çok zor” diyen Akgönenç, kadının siyasette bulunmasını diken üstünde bir görev olarak tanımladı. Siyasi partilerin aday gösterirken kadınların sayısını fazla tutuğunu ifade eden Akgönenç, “Kadınların aday gösterilmesi önemli değil, seçilebilecek yerlerde gösterilmeleri gerekir” dedi. Kadının siyasette var olmasının, eşitliği sağlayacağını ifade eden Akgönenç, kadın eli değmesiyle siyasette farklı bakış açılarının doğacağını da ifade etti.

 

“HANIM KIZLAR ASLAN OĞLANLAR DÜŞÜNCESİNDEN VAZGEÇİLMELİ”

 

Panelde son olarak söz alan Yrd. Doç. Dr. Belma Tokuroğlu ise kadın meselesinin ailede başladığına dikkat çekti. Ailenin kız çocuklarına nasıl baktığının önemli olduğunu belirten Tokuroğlu, “Hanım kızlar, aslan oğlanlar düşüncesinden vazgeçilmeli ve onlara beraber bir gelecek çizilmelidir” dedi. Cinsiyetin doğuştan geldiğini ve çalışarak kazanılmayacağını ifade eden Tokuroğlu, çalışarak kazanılacak şeyin farklılıkları yok etmek olduğunu ifade etti. Kadınların amacının erkeklerle beraber sosyal ve kamusal alanda yaşamak olduğunu söyleyen Tokuroğlu, kadın hakları konusunda erkeklere de büyük rol düşmektedir” diyerek konuşmasına son verdi.

 

Panelin sonunda katılımcılara Türk Ocakları Genel Merkezi tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. 


PAYLAŞ

Resim Galerisi