Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı’nda dün gerçekleşen görüşmelerde iki ülke arasında karşılıklı yarara dayanan işbirliğini genişletmek için yapılan çalışma sonuçları gözden geçirildi. Bugün ise taraflar arasında siyasi ve bölgesel işbirliği ve ikili ilişkilerin ele alınacağı siyasi istişare toplantıları gerçekleşecek.

Taraflar, evrensel barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasında ve günümüz küresel tehditlerine karşı mücadelede işbirliği yapılmasında görüş birliği içinde bulunuyor.

Toplantılarda ayrıca ticari ve ekonomik ortaklıkların geliştirilmesi, çevre koruma, sosyal ve kültürel bağların geliştirilmesi ve insan haklarının korunmasını sağlama konuları dahil olmak üzere devletlerarası işbirliğinde bir çok konu ele alınıyor.

Türkmen-Amerikan siyasi ve bölgesel işbirliğinin yanısıra ticari ve ekonomik alanlarda özellikle yakıt ve enerji sektörü, küresel pazarda rağbet gören hammadde ve ürünler, hızla büyüyen ulaştırma, haberleşme ve tarım sektörleri ile yeni teknoloji sahalarında ABD’ninTürkmen pazarındaki varlığını genişletme ve altyapı projelerinin hayata geçirilmesinde faaliyet gösterme hususları toplantıların önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.


PAYLAŞ