Tarafsız Türkmenistan gazetesinde yayınlanan bir makalede, ülkenin yıllardır Aral denizinin kurumasından dolayı ortaya çıkan ekolojik facia ile ve Aral bölgesinde biyolojik çeşitliliğin korunması için mücadele ettiği bildirildi.

Makalede, "Aral Denizi bölgedeki yüksek ekolojik değere sahip en büyük göllerden biri idi. Yarım yüzyıl önce, bölgedeki tarımsal faaliyetler bu denizin kurumasına ve bölge ekosisteminde trajedi durumun ortaya çıkmasına neden oldu” denildi.

Türkmenistan’da Aral Denizini Kurtarma Uluslararası Fonu ile ortaklaşa yürütülmekte olan sosyo-ekonomik ve çevresel sorunlarını çözme ulusal program geliştirildi.

Daşoğuz ilinde su kaynaklarını ve sulanan toprakların durumunu iyileştirmek için birçok projeleri hayata geçirildi.

Ek önlemler olarak ise Sarıkamış Gölü'nün doğu kıyısında ağaçlandırma yapıldı. Bunun yanında Türkmenistan Aral Denizi ile ilgili sorunları çözmek için BM Özel Programı oluşturmasını önerdi.

Dünya Bülteni


PAYLAŞ