11-14 Şubat tarihleri arasında Berlin’de düzenlenen Türkmen-Alman İş Forumu’na Almanya’dan, Dışişleri Bakanlığı temsilcileri, Ekonomi ve Enerji Bakanlıkları, Tarım ve Gıda Bakanlığı, Uluslararası İşbirliği Derneği, Doğu Avrupa İş Dünyasını Teşvik Ofisi, Alman Ekonomi Merkezi’nin Asya Temsilcisi , Almanya Ticaret ve Sanayi Odası, Almanya'nın akademik çevreleri ve çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirket katılıyor.

Türkmenistan ise , Tarım ve çevre Koruma Bakanlığı, Enerji,  Ekonomi, Tekstil ve  Sağlık  Bakanlıkları, Türkmengaz ve Türkmenhimiya Devlet Kurumları, Dış Ekonomik İşler Devlet Bankası, Ahal Büyükşehir belediyesi, Türkmen Ziraat Üniversitesi ile   Sanayici ve Girişimciler Birliği  tarafından temsil ediliyor.

Forum’un katılımcıları, Türkmenistan ile Almanya arasındaki farklı ekonomik alanlarda, karşılıklı  işbirliğini genişletme konusunda büyük fırsatların varlığına vurgu yapılarak, çeşitlendirme yoluyla ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik somut faaliyetlere dikkat çekildi. Müzakereler çerçevesinde, iki ülke arasında deneyim alışverişinin geliştirilmesi, ihracat-ithalat işlemlerinin genişletilmesi ve özellikle tarım alanında işbirliğinin arttırılmasının gerekliliği vurgulandı.

Birinci oturumun; Yakıt ve enerji kompleksi ve Türkmenistan'ın kimya endüstrisindeki yatırım fırsatlarına ayrıldığı forumun gündeminde, daha fazla ticaret ve ekonomik işbirliğinin planlanması, öncelikle Türkmenistan  ekonomisinin çeşitlendirilmesi, üretimde yüksek teknolojilerin yaygın olarak kullanılması, endüstriyel altyapının ve ülkede ortaya çıkan dijitalleşme süreçlerinin yaygınlaştırılması, önemli yer tutuyor..

Türkmenistan ve Almanya arasındaki mevcut ticaret durumunun analiz edildiği Forum’da,  iki ülke çıkarlarının dikkate alınarak ticaret hacmini daha da arttıracak tedbirler üzerinde anlaşmaya varıldı.

Türkmen-Alman İş Forumu’nda, Türkmen firmalarının ve devlet kurumlarının liderleri ve temsilcileri ile Alman şirketleri arasında bir dizi anlaşma imzalandı. Bunlar arasında;

-Çeşitli tarımsal ekipmanların tedarikinde işbirliğinin yanı sıra, toprak ve su kaynaklarının rasyonel kullanımı, su sektörü ve diğer alanlarda uzmanların eğitimi ve eğitimi

- Plastik ve polipropilen ürünlerin üretiminde, iş geliştirme teknolojilerinin uygulanması

-Türkmen ürünlerinin Avrupa pazarına ihracatında Türkmenistan’daki firmaların Alman ortaklarla ilişklilerinin yoğunlaştırılması

- Alman şirketlerinden kaliteli yem üretimi için tohum alımı, iyileştirici ekipmanlar ve üretim tesislerinin kurulması

- Un ve şekerleme ürünlerinin üretimi için Türkmenistan'a makine temin edilmesi alanlarında yapılan anlaşmalar ön plana çıktı.

Bu anlaşmalarrın yanısıra,  Türkmenistan Tarım ve Çevre  Koruma Bakanlığı ile  Türkmen Ziraat Üniversitesi, faaliyet alanları ile ilgili  bazı şirketler ile  muatabakat zabıtları imzaladılar

Bu forumda , Türkmenistan tarafından uygulanan büyük projeler, Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPI), doğal gaz işleme şirketleri, polietilen, polipropilen, sentetik benzin üretimi ve doğalgaz işleme işletmeleri gibi petrol ve gaz endüstrisi için ekipman üreten Alman şirketleri için büyük fırsatlar açıldığı değerlendiriliyor.


PAYLAŞ