Elazığ Türk Ocağı bünyesinde oluşturulan Eğitim Akademisi ilk dersini 8 Ekim günü gerçekleştirdi. Her hafta sonu düzenli olarak gerçekleştirilecek dersler 12 hafta boyunca ocak binasında devam edecektir. 

"Milli Mektep" olarak başlatılan Akademi faaliyetinin Türk İslam medeniyetinin bütün alanlarında Türk gençliğinin bilgi ve fikir sahibi olmasını, gençlerimizin kendilerini geleceğe donanımlı ve hazır kılmasını amaçlamaktadır. 

Bu doğrultuda Fırat Üniversitesi öğretim üyeleri "Türklerini Dini Tarihi ve İslamlaşması" konusu ile Prof. Dr. Sami KILIÇ ve "Türk Mimarisi ve Sanatı" konusu ile de Prof. Dr. İsmail AYTAÇ ilk derslerini verdi...

Eğitim Akademisi programına gençlerimizi davet ediyor, hafta sonlarını dolu dolu geçirmeleri için ocağımıza bekliyoruz...


PAYLAŞ